ประชาชน และคณะบุคคล เข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

ประชาชน และคณะบุคคล เข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

ประชาชน และคณะบุคคล เข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : ประชาชน และคณะบุคคล เข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

ประชาชน และคณะบุคคล เข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ประชาชน และคณะบุคคล ยังคงเดินทางเข้าสักการะพระศพ โดยคณะองคมนตรี เป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบสัตตมวารที่สอง

คณะองคมนตรี นำโดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลพระศะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในโอกาสครบสัตตมวาร ที่ 2 โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป วัดสามพระยา สวดอภิธรรม และมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนและหมู่คณะจากทั่วประเทศ อาทิ กรมสวัสดิการทหารบก ชาวบ้านจาก จ.ชลบุรี, จ.ตาก, จ.สระแก้ว ชาว อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี ต่างเดินทางเข้าสักการะพระศพ เพื่อแสดงความอาลัยการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


กลับขึ้นด้านบน