ความสัมพันธ์นักศึกษาไทย-กัมพูชา ต่อคดีปราสาทพระวิหาร

ความสัมพันธ์นักศึกษาไทย-กัมพูชา ต่อคดีปราสาทพระวิหาร

ความสัมพันธ์นักศึกษาไทย-กัมพูชา ต่อคดีปราสาทพระวิหาร

รูปข่าว : ความสัมพันธ์นักศึกษาไทย-กัมพูชา ต่อคดีปราสาทพระวิหาร

ความสัมพันธ์นักศึกษาไทย-กัมพูชา ต่อคดีปราสาทพระวิหาร คดีข้อพิพาทกรณีปราสาทพระวิหาร ซึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก นัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ไม่ได้สร้างความกังวลใจให้กับนักศึกษาชาวไทยและกัมพูชา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาในรูปแบบใด ความสัมพันธ์ของนักศึกษายังคงเหมือนเดิม

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาติดตามข่าวสารคดีปราสาทวิหารผ่านทางเว็บไซต์ของประเทศกัมพูชา ก่อนที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือศาลโลกจะนัดอ่านคำตัดสินในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ความขัดแย้งเรื่องพื้นที่พิพาทปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชาที่ยังไม่ได้ข้อสรุป จนเกิดการสู้รบตามแนวชายแดนเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่ได้สร้างความกังวลใจให้กับนิสิตชาวกัมพูชาต่อคำตัดสินของศาลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยระบุว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาในรูปแบบใด ความสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาชาวไทยและกัมพูชายังคงเหมือนเดิม

ในมุมมองของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เป็นชาวไทยก็เช่นเดียวกัน ที่เห็นว่าไม่ว่าคำตัดสินครั้งนี้จะเป็นคุณหรือโทษต่อประเทศหนึ่งประเทศใด นิสิตแลกเปลี่ยนทั้งไทยและกัมพูชายังคงยืนยันจะศึกษาต่อไป

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตชาวกัมพูชาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษากว่า 70 คน เช่นเดียวกับนิสิตชาวไทยที่เดินทางไปศึกษาต่อประเทศกัมพูชา ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งจากการพูดคุยกับนักศึกษาทั้งสองประเทศอยากให้คดีปราสาทพระวิหารยุติลงด้วยดี จากการเจรจาของทั้งสองฝ่าย


กลับขึ้นด้านบน