อธิการบดีเรียกร้องรัฐบาลขอโทษประชาชน กรณีพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

อธิการบดีเรียกร้องรัฐบาลขอโทษประชาชน กรณีพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

อธิการบดีเรียกร้องรัฐบาลขอโทษประชาชน กรณีพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

รูปข่าว : อธิการบดีเรียกร้องรัฐบาลขอโทษประชาชน กรณีพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

อธิการบดีเรียกร้องรัฐบาลขอโทษประชาชน กรณีพ.ร.บ.นิรโทษกรรม การออกมาคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของมหาวิทยาลัยหลายแห่งก่อนหน้านี้ ส่งผลให้วันนี้ (8 พ.ย.) รัฐบาลได้เชิญอธิการบดีและตัวแทนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มาทำความเข้าใจถึงท่าทีของรัฐบาลที่ยืนยันชัดเจนว่า จะไม่นำร่างกฎหมายฉบับนี้กลับมาพิจารณาอีก แต่สิ่งที่อธิการบดีและตัวแทนหลายมหาวิทยาลัยเชื่อว่า จะช่วยให้บรรยากาศทางการเมืองเป็นไปในทิศทางที่ดีคือ รัฐบาลต้องออกมาขอโทษ ที่กระทำการฝืนต่อความรู้สึกของประชาชน

การประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับอธิการบดี และตัวแทนมหาวิทยาลัยรัฐ,เอกชนทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกระแสการคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม และร่วมกันแก้ไขปัญหา ตัวแทนมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยืนยันว่า ไม่มีใครเป็นผู้สั่งการในการออกมาคัดค้านครั้งนี้ แต่เป็นสิทธิการแสดงออกของบุคคล ที่เห็นตรงกันถึงข้อห่วงใยในเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายฉบับนี้ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนที่ไม่ฝืนต่อความรู้สึกของประชาชน พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

ที่ประชุมยังมีข้อเสนอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ลงสัตยาบรรณร่วมกันที่จะไม่นำร่างกฎหมายฉบับนี้กลับมาพิจารณาอีก รวมถึงให้นำวิกฤตครั้งนี้มาสร้างบรรทัดฐานการเมืองใหม่ โดยทำให้สังคมเชื่อมั่นว่า จากนี้ผู้ที่ทุจริตคอร์รัปชันต้องไม่ได้รับการนิรโทษกรรม

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ไม่มีการขอร้อง หรือบังคับมหาวิทยาลัยไปดำเนินการใดๆ เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพทางวิชาการ และเสรีภาพของประชาคมมหาวิทยาลัยในการแสดงความคิดเห็น ส่วนข้อเสนอต่างๆ รัฐบาลยินดีที่จะนำไปปฏิบัติ

เป็นที่สังเกตุว่าการประชุมครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ได้เข้าร่วม เพียงส่งตัวแทนมาเท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน