ชาวอุตรดิตถ์ร่วมรับฟังความเห็นโครงการจัดการน้ำ

ชาวอุตรดิตถ์ร่วมรับฟังความเห็นโครงการจัดการน้ำ

ชาวอุตรดิตถ์ร่วมรับฟังความเห็นโครงการจัดการน้ำ

รูปข่าว : ชาวอุตรดิตถ์ร่วมรับฟังความเห็นโครงการจัดการน้ำ

ชาวอุตรดิตถ์ร่วมรับฟังความเห็นโครงการจัดการน้ำ หลายจังหวัดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นตามโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะจ.อุตรดิตถ์ มีผู้สนใจเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจำนวนมาก

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ที่จ.อุตรดิตถ์ได้รับความสนใจจากประชาชน เข้าร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และการแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศ หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จ.อุตรดิตถ์มีโครงการก่อสร้างตามแผนจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน คือ อ่างเก็บน้ำห้วยพังงา ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด, อ่างเก็บน้ำน้ำปาด ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า ตามโมดูลเอ 1 พื้นที่ปิดล้อม 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ครอบคลุมพื้นที่ต.ท่าอิฐและต.ท่าเสา และเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล ตามโมดูล เอ 2, ขุดขยายคลองบริเวณคลองหกบาท ลุ่มน้ำยม-น่าน อ.พิชัย ครอบคลุมพื้นที่ต.คอรุม ต.ไร่อ้อย ตามโมดูลเอ 4

เช่นเดียวกับที่จ.สุพรรณบุรี ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการบริหารการจัดการน้ำ เส้นทางฟลัดเวย์ ฝั่งตะวันตก ระหว่างการชี้แจงมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น เมื่อกลุ่มคนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์พยายามแสดงความเห็นโดยอ้างว่า การบริหารการจัดการน้ำไม่เป็นไปตามแบบแผนแม่บท เพราะคัดเลือกกลุ่มเข้าร่วมเวทีไม่ครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงอยากให้รัฐบาลทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ


กลับขึ้นด้านบน