มัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้ท้องถิ่น

มัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้ท้องถิ่น

มัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้ท้องถิ่น

รูปข่าว : มัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้ท้องถิ่น

มัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้ท้องถิ่น ความเป็นสวนในบางกอกของเขตราษฎร์บูรณะในพื้นที่ฝั่งธนฯ อาจเลือนหายไปทุกวันจากการเติบโตของเมือง แต่ภาพอดีตวิถีชีวิตทั้งสวนหมาก การมาอยู่ของชาวจีนในยุคนั้น ยังจำลอง และบันทึกประวัติไว้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ให้คนในได้ศึกษา และเป็นผู้นำเสนอไปสู่คนนอกได้

อดีตสวนผลไม้ของชาวกรุง และความรุ่งเรืองของคลังสินค้าริมฝั่งเจ้าพระยา จำลองมาให้สัมผัสในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตราษฎร์บูรณะ เรือกระแชงและกระบุงปากบาน ล้วนบอกถึงการค้าข้าว และลำเลียงสินค้าในอดีต จัดแสดงเป็นความรู้ ที่ปิ่นเพชร หลงผดุง และเพื่อนมัคคุเทศก์น้อยทำหน้าที่ถ่ายทอด 
 
การได้ฝึกหัดงานนำชม ไม่เพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น แต่ยังทำให้เด็กๆ รับรู้ประวัติศาสตร์พื้นที่ที่เคยเป็นสวนหมากสำคัญ มีหมากหน้าแดงเป็นผลผลิตขึ้นชื่อ แม้ทุกวันนี้เหลือสวนหมากอยู่เพียงแห่งเดียว แต่ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว ที่รวบรวมสิ่งของแสดงวิถีในอดีตที่เด็กๆ ยังสัมผัสได้ 
 
ของเก่าที่รวบรวมได้จากคนในท้องถิ่นหลายร้อยชิ้น เป็นมรดกภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่เด็กๆ ได้ทำความรู้จัก ไปพร้อมกับการสอนหลักการเป็นมัคคุเทศก์น้อยประจำพิพิธภัณฑ์ ซึ่งคัดเลือกเด็กที่มีจิตอาสาจากทุกชั้นเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร 2 ภาษา ทั้งไทย และอังกฤษ รวมถึงฝึกความกล้าแสดงออก ยิ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ และหวังให้ความรู้ของท้องถิ่น ซึมซับอยู่ในคนรุ่นใหม่ๆ 
 
เดิมท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ เป็นส่วนหนึ่งของกรุงธนบุรีสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในอดีตมีสวนหมากอยู่มากมาย แต่พื้นที่สวนเดิมก็ถูกปรับเปลี่ยนจากสภาพเมืองที่เติบโตขึ้น เกือบ 10 ปีมานี้ชาวชุมชนจึงร่วมกันจัดแสดงภาพอดีตที่น่าสนใจ และวิถีอันโดดเด่นเพื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลางเมืองที่บันทึกประวัติศาสตร์พื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต


กลับขึ้นด้านบน