ร้อยดวงใจต่ออาสนะตามรอยนำทาง

ร้อยดวงใจต่ออาสนะตามรอยนำทาง

ร้อยดวงใจต่ออาสนะตามรอยนำทาง

รูปข่าว : ร้อยดวงใจต่ออาสนะตามรอยนำทาง

ร้อยดวงใจต่ออาสนะตามรอยนำทาง อาสนะจากฝีมือพระชนนีที่เย็บถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระองค์ทรงรักและใช้ประทับมาโดยตลอด เป็นเรื่องราวความกตัญญูหาใดเปรียบที่พุทธศาสนิกชนชื่นชมและจดจำ หลายคนเลยมารวมตัวร่วมเย็บผ้าอาสนะให้ยาวที่สุดในกิจกรรม ร้อยดวงใจต่ออาสนะ ตามรอยนำทาง

ค่อย ๆ ถักต่อลายให้เศษผ้าขาวม้าร้อยสี เอกลักษณ์ผ้าทอมือ ต.หนองขาว จ.กาญจนบุรี เป็นอาสนะผืนงาม ลวดลายแปลกไปจากที่เคยเห็น เป็นความตั้งใจของ อรวรรณ และ แจ่มจันทร์  เพื่อนสนิท 2 คน ที่เดินทางจากกรุงเทพ มาร่วมกับพุทธศาสนิกชน ที่หอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จ.กาญจนบุรี โดยนำผืนผ้าจากใจศรัทธาทั้งหมดมาเย็บต่อเป็นอาสนะที่ยาวที่สุดอย่างที่ตั้งใจ

 
และกว่าจะได้อาสนะออกมาแบบนี้ ไม่ใช่แค่นำเศษผ้ามาเย็บต่อกันเท่านั้น แต่ที่ลวดลายต่าง ๆ ก็ยังสวยงามตามแต่ความถนัดของแต่ละคน และลวดลายเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยความประณีตและความตั้งใจของผู้ที่ถักเย็บ ด้วยความที่อยากให้อาสนะฝีมือพวกเขาเป็นตัวแทนความศรัทธาที่ส่งไปให้องค์สมเด็จพระสังฆราช
 
เต็มศิริ คชวัตร ซึ่งมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในตระกูลคชวัตร ซึ่งเป็นหลานสาวของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงเป็นจิตอาสาอีกคนร่วมกิจกรรมทางธรรมในครั้งนิ้ เธอยังจำเรื่องเล่าความผูกพันระหว่างย่ากับสมเด็จลุงได้ดี โดยเฉพาะอาสนะผืนเก่าฝีมือพระชนนีที่พระองค์ทรงโปรดและประทับอยู่เสมอ
 
นอกจากนำอาสนะของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ นำมาเย็บร้อยรวมเป็นอาสนะที่ยาวที่สุดในโลก กิจกรรม "ร้อยดวงใจต่ออาสนะ ตามรอยนำทาง" ยังนำอาสนะไปสร้างประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น อาสนะสีกรัก จะนำไปถวายวัดทั่วประเทศ รวมถึงนำเศษผ้ามาเย็บต่อกันเป็นผืนผ้าห่ม เพื่อบริจาคให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว


กลับขึ้นด้านบน