เปิดขั้นตอนศาลโลกพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร

เปิดขั้นตอนศาลโลกพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร

เปิดขั้นตอนศาลโลกพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร

รูปข่าว : เปิดขั้นตอนศาลโลกพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร

เปิดขั้นตอนศาลโลกพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร สำหรับขั้นตอนการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ มีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนแรกคือ การระบุขอบเขตอำนาจของศาล ว่ามีเขตอำนาจหรือไม่ ซึ่งหากศาลระบุว่า ไม่มีเขตอำนาจ คดีก็จะยุติ แต่หากศาลระบุมีเขตอำนาจ

 
ในขั้นตอนที่ 2 จะมีการพิจารณาว่า จะรับพิจารณาตีความได้หรือไม่ หากศาลไม่รับพิจารณา ผลก็จะกลับไปตามคำขอของไทยว่า คำพิพากษาเดิมไม่มีผลผูกพันในเรื่องเส้นเขตแดน และไม่ได้กำหนดบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาท
 
แต่หากศาลรับพิจารณาตีความในขั้นตอนที่ 3 จะมีการพิจารณาแยกเป็นรายประเด็น โดยอาศัยเหตุผลทั้งของไทย กัมพูชา และเหตุผลของศาล
 
ซึ่งในขั้นตอนสุดท้าย คือการพิพากษาตีความ หากศาลอาศัยเหตุผลของกัมพูชา ไทยจะต้องถอนกำลังทหารตามเส้นเขตแดนในแผนที่ ภาคผนวก 1 ซึ่งศาลอาจกล่าวได้ว่า เส้นแผนที่ผูกพันเป็นเส้นเขตแดนหรือไม่ก็ได้ แต่หากศาลอาศัยเหตุผลของไทย ไทยจะต้องถอนกำลังทหารตามแนวลวดหนามของไทย หรือที่ใกล้เคียง ซึ่งศาลอาจกล่าวได้ว่า ไทยได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วหรือไม่ก็ได้
 
และหากศาลอาศัยเหตุผลของศาล ไทยต้องถอนกำลังทหารตามแนวอื่น เช่นแนวสิ่งหักพัง หรืออาณาบริเวณปราสาท หรือ ตามจุดที่ไทยเคยวางกำลังทหารรักษาการณ์ไว้เมื่อ พ.ศ.2505 หรือ ตามแนวเขตเชิงนามธรรม ซึ่งศาลอาจกล่าวถึงเส้นเขตแดนหรือไม่ก็ได้


กลับขึ้นด้านบน