"วุฒิสภา" พิจารณากม.นิรโทษกรรม วันนี้

"วุฒิสภา" พิจารณากม.นิรโทษกรรม วันนี้

"วุฒิสภา" พิจารณากม.นิรโทษกรรม วันนี้

รูปข่าว : "วุฒิสภา" พิจารณากม.นิรโทษกรรม วันนี้

ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภานัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมบ่ายวันนี้ (11 พ.ย.) ซึ่งหากพิจารณาจากจุดยืนของ ส.ว.แต่ละกลุ่ม มีแนวโน้มที่จะยับยั้ง หรือ คว่ำร่างกฎหมาย แต่ที่ต้องจับดาก่อนหน้านั้น คือ ปัญหาองค์ประชุม

วันนี้ (11 พ.ย.) นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ยืนยันว่า การกำหนดกรอบเวลาในการลงมติร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในวาระที่ 1 ไม่เกี่ยวกับเส้นตายที่กลุ่มผู้ชุมนุมกำหนด ภายในวันนี้ (11 พ.ย.) ส่วนแนวทางในการลงมติยังเน้นในแนวทางการยับยั้งหรือคว่ำร่างกฎหมาย โดยเชื่อมั่นในคำมั่นของพรรคเพื่อไทยที่จะไม่หยิบยกร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง หลังพ้นกำหนด 180 วันตามข้อบัญญัติของกฎหมาย และเชื่อว่า สมาชิกวุฒิสภาจะลงมติในทิศทางที่สอดคล้องกัน และแม้ว่าจะให้สิทธิในการอภิปรายความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย แต่ยังยืนว่าจะต้องแล้วเสร็จก่อนการเปิดลงมติกฎหมายในวาระแรก และให้เสร็จสิ้นลงภายในวันนี้ (11 พ.ย.) เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน
 
นอกจากนี้ นายนิคม ยังเห็นด้วยกับหลักการของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ  นปช.ที่เสนอให้ออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรม แทนการออกเป็น พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพื่อให้เกิดความปรองดองของชาติโดยเร็ว แต่สาระของกฎหมายจะต้องไม่เป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความขัดแย้ง
 
ทั้งนี้ ในการพิจารณากฎหมายนิรโทษฏรรมในวันนี้ (11 พ.ย.) เป็นวาระเดียวกับที่ยกมาจากวันที่ 8 พ.ย.หลังจากที่ ประธานวุฒิสภาใช้อำนาจพิเศษเรียกประชุมเป็นการเร่งด่วน แต่เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ และเมื่อพิจารณาจากจุดยืนของ ส.ว.แต่ละกลุ่มในช่วงก่อนหน้านี้จึงมีความเป็นไปได้ว่า ท้ายที่สุดวุฒิสภาจะไม่รับหลักการในสาระที่ 1 ของ กฎหมายนิรโทษกรรม แม้ว่าจะมี ส.ว.บางส่วนยืนยันที่จะรับหลักการร่างกฎหมายนิรโทษกรรม เพื่อที่จะตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติเพื่อแก้ไขเนื้อหาสาระของกฎหมายหรือยืนตามร่างกฎหมายเดิมต่อไป
 
แต่ไม่ว่า วุฒิสภาจะเลือกในแนวทางใด ก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขของกลุ่มผู้ชุมนุมที่คัดค้านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ที่ได้ขีดเส้นตายให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องตกไปหรือออกจากระบบภายในเวลา 18.00 น.ของวันนี้ (11 พ.ย.) และแนวทางเดียวที่จะตีตกร่างกฎหมายฉบับนี้ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือ การขอมติจากที่ประชุมให้พิจารณาตีความว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน 
 
ขณะที่การประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. โดยก่อนการที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชุม ที่ประชุมจะลงมติให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ก่อน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน