เกษตรและสหกรณ์ เร่งทำความเข้าใจเกษตรปรับพื้นที่ "ปลูกอ้อยแทนข้าว"-ทำแล้ว 2 แสนไร่

เกษตรและสหกรณ์ เร่งทำความเข้าใจเกษตรปรับพื้นที่ "ปลูกอ้อยแทนข้าว"-ทำแล้ว 2 แสนไร่

เกษตรและสหกรณ์ เร่งทำความเข้าใจเกษตรปรับพื้นที่ "ปลูกอ้อยแทนข้าว"-ทำแล้ว 2 แสนไร่

รูปข่าว : เกษตรและสหกรณ์ เร่งทำความเข้าใจเกษตรปรับพื้นที่ "ปลูกอ้อยแทนข้าว"-ทำแล้ว 2 แสนไร่

 เกษตรและสหกรณ์ เร่งทำความเข้าใจเกษตรปรับพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งทำความเข้าใจเกษตรกรปรับพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าวให้ปลูกอ้อยทดแทน ซึ่งคาดว่าจะปรับพื้นที่ได้ 400,000 ไร่ ตามเป้าหมายได้ทันภายในกลางเดือนนี้

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานแล้ว 31 จังหวัด จากทั้งหมด 33 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่ 200,000 ไร่ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 400,000 ไร่ ให้ทันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ทันฤดูกาลปลูกอ้อย ทั้งนี้ ต้องเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกร โดยเฉพาะการให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาเป็นอ้อย ที่สร้างรายได้สูงกว่าหลายเท่า ซึ่งจะต้องทำให้เกิดความสมดุลกับความต้องการ การผลิต การพัฒนาคนในพื้นที่ เกษตรกร และปัจจัยการผลิตต่างๆ

 
ปัจจุบันโรงงานน้ำตาลทั้งประเทศมีศักยภาพในการผลิตน้ำตาล 13 ล้านตัน แต่ผลิตได้เพียงประมาณ 10 ล้านตัน โดยมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 10 ล้านไร่ จึงทำให้โรงงานน้ำตาลยังมีความต้องการขอพื้นที่ปลูกอ้อยอีก 3 ล้านไร่ เพื่อสอดคล้องกับศักยภาพของโรงงาน
 


กลับขึ้นด้านบน