หอการค้า สระแก้ว มันใจปมปราสาทพระวิหารไม่กระทบค้าชายแดน

หอการค้า สระแก้ว มันใจปมปราสาทพระวิหารไม่กระทบค้าชายแดน

หอการค้า สระแก้ว มันใจปมปราสาทพระวิหารไม่กระทบค้าชายแดน

รูปข่าว : หอการค้า สระแก้ว มันใจปมปราสาทพระวิหารไม่กระทบค้าชายแดน

หอการค้า สระแก้ว มันใจปมปราสาทพระวิหารไม่กระทบค้าชายแดน หอการค้า จ.สระเเก้วมั่นใจสถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา ไม่น่าส่งผลกระทบจนทำให้ต้องปิดด่านชายเเดนเพราะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประกาศปิด ด่านจะทำให้มูลค้าการค้าการลงทุนได้ความความเสียหายนับร้อยล้านบาท

รถบรรทุกจำนวนมาก เข้าต่อคิวบริเวณจุดผ่านเเดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว เพื่อส่งสินค้าไปยังกัมพูชา เเละเวียดนาม สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภ วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเครื่องนุ่งห่มกันหนาวโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ตามฤดูกาล ไม่ใช่การเร่งส่งสินค้าเพื่อกักตุนแต่อย่างใด

ขณะที่หอการค้า จ.สระแก้ว ระบุว่า กรณีพิพาทพื้นที่เข้าพระวิหาร ไม่น่าส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนของจังหวัดชายแดน เพราะทั้งสองประเทศน่าจะคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่า ซึ่งหากปิดเพียง 1 วัน มูลค่าการค้าหายไปนับร้อยล้านบาท

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ หอการค้า จ.ศรีสะเกษ ระบุว่าสิ่งที่คนในพื้นที่กังวลมากกว่า คือสถานการณ์ทางการเมืองในส่วนกลาง ที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมชะงัก

ซึ่งการค้าชายแดนในพื้นที่ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในปี 2553 ที่มีเหตุขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศอย่างหนัก พร้อมประเมินว่าปีนี้มูลค่าการค้าชายแดน จ.ศรีษะเกษจะสูงถึง 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ รายงานการค้าระหว่างสองประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2556 มีมูลค่ากว่า 68,000 ล้านบาท และการค้าชายแดนอีกกว่า 46,000 ล้านบาท ขณะที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คาดว่ามูลค่าการค้าระหว่างกันในปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 150,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน