"สธ." เฝ้าระวัง 3 โรคระบาดช่วงฤดูหนาว

"สธ." เฝ้าระวัง 3 โรคระบาดช่วงฤดูหนาว

"สธ." เฝ้าระวัง 3 โรคระบาดช่วงฤดูหนาว

รูปข่าว : "สธ." เฝ้าระวัง 3 โรคระบาดช่วงฤดูหนาว

กระทรวงสาธารณสุข สั่งให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวัง 3 โรคจากเชื้อไวรัสในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดบวมรุนแรงและ เฝ้าระวังในกลุ่มชาวไทยมุสลิมที่เดินทางกลับจากการแสวงบุญฮัจญ์

จากการที่มีการระบาดของไข้หวัดนกทั้งสายพันธุ์ H5 N1 และ สายพันธุ์ H 7 N 9 ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกตามแนวชายแดน การอพยพของนกธรรมชาติ รวมทั้งมีชาวไทยมุสลิมเดินทางกลับจากพิธีแสวงบุญฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังมีการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012

 
ทางกระทรวงสาธารณสุขให้มีการตรวจสอบโรคจากเชื้อไวรัสในช่วงฤดูหนาว ด้วยการส่งตรวจยืนยันเชื้อในผู้ป่วยปอดบวมรุนแรงทุกคน ขอความร่วมมือประชาชนอย่านำซากสัตว์ปีกหรือสัตว์ปีกกำลังป่วยมาบริโภค และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
 
สำหรับการจัดระบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก และ โรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จะเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดบวมรุนแรง ไว้ 2 ระบบ คือระบบปกติ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 4 พ.ย. 56 มีรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบกว่า 150,000 คน เสียชีวิตประมาณ 800 คน ซึ่งยังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าว
 
นอกจากนี้จะมีระบบการเฝ้าระวังพิเศษในกลุ่มชาวไทยมุสลิมที่เดินทางกลับจากการแสวงบุญฮัจญ์ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 10,168 คน พบผู้ป่วยและมีอาการปอดบวมร่วมด้วยจำนวน 25 คน ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
 
องค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์ของโรคโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่เดือน เม.ย.55 - พ.ย.56 ทั้งสิ้น 150 คน เสียชีวิต 64 คนใน 10 ประเทศ ส่วนสถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 N1 ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ต.ค.56 มีรายงานผู้ป่วย 6 ประเทศ รวม 31คน เสียชีวิต 20 คน


กลับขึ้นด้านบน