ประชาชนเรียกร้องไทย - กัมพูชาเจรจากรณีปราสาทพระวิหาร

ประชาชนเรียกร้องไทย - กัมพูชาเจรจากรณีปราสาทพระวิหาร

ประชาชนเรียกร้องไทย - กัมพูชาเจรจากรณีปราสาทพระวิหาร

รูปข่าว : ประชาชนเรียกร้องไทย - กัมพูชาเจรจากรณีปราสาทพระวิหาร

ประชาชนเรียกร้องไทย - กัมพูชาเจรจากรณีปราสาทพระวิหาร ประชาชนที่ติดตามคำตัดสินของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหารเรียกร้องให้ทั้งไทย และกัมพูชาเร่งเจรจาร่วมกันอย่างสันติวิธี

ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย - กัมพูชา บางส่วนเห็นว่าศาลโลกมีความเป็นกลางในการตัดสินคดีปราสาทพระวิหาร โดยกัมพูชาไม่ได้พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรตามที่ร้องขอ ขณะที่ฝ่ายไทยสูญเสียดินแดนเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ อยากให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนเป็นปกติ เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศได้ไปมาหาสู่กันเช่นเดิม
 
รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่าคำตัดสินของศาลโลกกรณีพิพาทปราสาทเขาพระวิหารมีเหตุมีผล เพราะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งมีเจตนายืนตามคำตัดสินเดิม โดยคำนึงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก และเน้นการเจรจาร่วมกัน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันแก้ปัญหา และไม่ตามกระแสกดดันทางสังคม
 
เช่นเดียวกับประชาชนบางส่วนใน จ.สงขลา แสดงความพอใจในคำตัดสินของศาลโลกที่ให้ไทย และกัมพูชาเจรจากัน โดยไม่ตัดสินให้พื้นที่ทับซ้อนเป็นของใคร ขณะที่บางคนยังรู้สึกกังวลเนื่องจากเชื่อว่าการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ของทั้ง 2 ฝ่ายจะไม่สามารถตกลงกันได้อย่างสันติ รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ว่าจะมีความเป็นธรรมจริงหรือไม่


กลับขึ้นด้านบน