ชาวนาเกลือสมุทรร้องแก้ปัญหาเกลือราคาตกต่ำ

ชาวนาเกลือสมุทรร้องแก้ปัญหาเกลือราคาตกต่ำ

ชาวนาเกลือสมุทรร้องแก้ปัญหาเกลือราคาตกต่ำ

รูปข่าว : ชาวนาเกลือสมุทรร้องแก้ปัญหาเกลือราคาตกต่ำ

ชาวนาเกลือสมุทรร้องแก้ปัญหาเกลือราคาตกต่ำ เกษตรกรชาวนาเกลือสมุทรใน 3 จังหวัด ร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคาเกลือตกต่ำโดยเสนอให้จัดตังกองทุนประกันราคาเกลือ เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ใน 3 จังหวัด ทั้งสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด กลุ่มเกษตรทำนาเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมตัวเรียกร้องภาครัฐให้แก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำ โดยปัจจุบันราคาต้นทุนเกลืออยู่ที่เกวียนละ 1,500 บาท พ่อค้าคนกลางรับซื้อ เกวียนละประมาณ 1,700 บาท ทำให้ไม่คุ้มกับต้นทุนในการผลิต

ตัวแทนเกษตรกรทำนาเกลือบ้านแหลมบอกถึงผลกระทบว่า ปัจจุบันต้นทุนการผลิตเกลือทะเลสูงขึ้น การใช้เงินลงทุนของเกษตรกรส่วนใหญ่ ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมาลงทุน และใช้คืนโดยการส่งผลผลิตเป็นการหักล้างเงินกู้ยืม ผลผลิตส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในมือของพ่อค้า หรือ นายทุน ขณะที่ฤดูกาลทำนาเกลือนั้น ทำได้เฉพาะเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนเดือนมีนาคมถึงเมษายน เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดและลมแรง ทำให้มีปริมาณเกลือทะเลมีมาก ส่งผลให้เกลือราคาตกต่ำ

อีกทั้งสหกรณ์แต่ละกลุ่มไม่มีเงินทุนมาประกันราคาเกลือในเวลาตกต่ำได้ จึงต้องการเรียกร้องให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงกระทรวงการคลัง สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นการพัฒนาและประกันราคาเกลือทะเล เป็นเงิน 100ล้านบาท เพื่อสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำ และเป็นการควบคุมปริมาณ คุณภาพในการผลิตต่อไป ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ได้ในรายการสถานีประชาชน เวลา 14.05 น


กลับขึ้นด้านบน