คาดปัญหาทางการเมืองกระทบการจับจ่ายใช้สอยในช่วงลอยกระทง

คาดปัญหาทางการเมืองกระทบการจับจ่ายใช้สอยในช่วงลอยกระทง

คาดปัญหาทางการเมืองกระทบการจับจ่ายใช้สอยในช่วงลอยกระทง

รูปข่าว : คาดปัญหาทางการเมืองกระทบการจับจ่ายใช้สอยในช่วงลอยกระทง

คาดปัญหาทางการเมืองกระทบการจับจ่ายใช้สอยในช่วงลอยกระทง ปัญหาการเมืองส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนลดลง ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า จะกระทบกับเทศกาลลอยกระทง ขณะที่ภาคเอกชนคาดกำลังซื้อของประชาชนลดลงจากปีที่แล้ว

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่คลี่คลาย จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน ซึ่งนายอนุรัตน์ โค้วคาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพรานทะเล ระบุว่ากำลังซื้อลดลงตั้งแต่กลางปี 2556 ที่ผ่านมา พร้อมประเมินว่าตลอดทั้งนี้ปีนี้กำลังซื้อของประชาชนจะลดลงประมาณร้อยละ 10-20 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุจากสถานการณ์การเมืองและการชุมนุม รวมถึงข้าวของแพง ทำให้ประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งจะกระทบถึงเทศกาลลอยกระทง โดยประเมินว่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลอยู่ที่ประมาณคนละ 1,500 บาท และคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลทั่วประเทศกว่า 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 5.6


กลับขึ้นด้านบน