พระเทพฯ เสด็จกลับวังสระปทุม พระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจ

พระเทพฯ เสด็จกลับวังสระปทุม พระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจ

พระเทพฯ เสด็จกลับวังสระปทุม พระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจ

รูปข่าว : พระเทพฯ เสด็จกลับวังสระปทุม พระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจ

พระเทพฯ เสด็จกลับวังสระปทุม พระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่วังสระปทุมแล้ว หลังจากคณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาด้วยการส่องกล้อง และสามารถนำนิ่วออกจากท่อพระวักกะ หรือไตข้างขวา ได้ทั้งหมด

เวลา 17.19 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง จากชั้น 8 อาคารว่องวานิช เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังวังสระปทุม เพื่อประทับรักษาพระวรกาย หลังจากคณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษา ด้วยการส่องกล้อง และสามารถนำนิ่วออกจากท่อพระวักกะ หรือไตข้างขวา ได้ทั้งหมด

ในการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีราษฎรจำนวนมาก เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ และรู้สึกปลื้มปิติ ที่ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

โดยแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 3 ได้ระบุว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ ของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ประกาศให้ทราบแล้วนั้น

คณะแพทย์ฯ ได้รายงานว่า การถวายการรักษา เพื่อนำนิ่วออกจากท่อพระวักกะ หรือไตขวา โดยนำกล้องส่องเข้าไปในหลอดไต ผลเป็นที่น่าพอใจ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ เสวยพระกระยาหารได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทรงพระดำเนินได้ดี พระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจ และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ไปประทับพักฟื้น ณ วังสระปทุมได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ในการนี้ คณะแพทย์ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ให้ทรงงดพระราชกิจไว้อีกระยะหนึ่ง

ในระหว่างทรงพระประชวรได้มีพระราชวงศ์ เอกอัครราชทูต ข้าราชการ พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความห่วงใยในพระอาการประชวร เสด็จไปเยี่ยม ลงพระนาม ลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว

ทรงชื่นชมในความปรารถนาดี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระราชดำรัสขอบพระทัย และขอบใจแจ้งให้ทราบทั่วกัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556


กลับขึ้นด้านบน