คณะทำงานไทยเตรียมวิเคราะห์คำตัดสินศาลโลก ก่อนเจรจา "กัมพูชา"

คณะทำงานไทยเตรียมวิเคราะห์คำตัดสินศาลโลก ก่อนเจรจา "กัมพูชา"

คณะทำงานไทยเตรียมวิเคราะห์คำตัดสินศาลโลก ก่อนเจรจา "กัมพูชา"

รูปข่าว : คณะทำงานไทยเตรียมวิเคราะห์คำตัดสินศาลโลก ก่อนเจรจา "กัมพูชา"

คณะทำงานไทยเตรียมวิเคราะห์คำตัดสินศาลโลก ก่อนเจรจา คณะทำงานของไทยทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายความมั่นคง กองทัพและผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโลกในคดีที่กัมพูชายื่นตีความคำตัดสินคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ก่อนที่จะมีการเจรจากับกัมพูชา

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าทีมต่อสู้คดี แถลงถึงการดำเนินการภายหลังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก พิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ว่า ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ คณะกรรมการวิเคราะห์คำพิพากษาและแนวทางการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย พลเรือน ฝ่ายความมั่นคง กองทัพและผู้ทรงคุณวุฒิ จะร่วมวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโลก ซึ่งจะเน้นพิจารณาคำพิพากษาวรรคที่ 98 ที่ศาลระบุถึงคำว่า Vicinity หรือ พื้นที่ใกล้เคียงปราสาท และ Promontory หรือ พื้นที่ยอดเขาพระวิหาร
 
ซึ่งศาลโลกไม่ได้ ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมเพียงใด โดยให้คู่กรณีเจรจาด้วยความสุจริตว่าพื้นที่ยอดเขาพระวิหาร ครอบคลุม หรือ มีอาณาบริเวณครอบคลุมถึงที่ใดบ้างคณะทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ จะพบกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายชาวต่างประเทศประมาณต้นเดือน ธ.ค.เพื่อหารือถึงรายละเอียดคำตัดสินของศาลโลก ส่วนเรื่องการเจรจากับกัมพูชานั้น ฝ่ายไทยจะเจรจาเมื่อมีความพร้อม โดยไม่กำหนดกรอบเวลาและจะเริ่มการเจรจาก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการภายในประเทศครบถ้วนแล้ว โดยเฉพาะการฟังเสียงประชาชนและการมีส่วนร่วมของรัฐสภา หากผลการเจรจาดีก็จะยังประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย


กลับขึ้นด้านบน