โครงการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ

โครงการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ

โครงการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ

รูปข่าว : โครงการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ

โครงการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ องค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมกับโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ และภาคธุรกิจไทยร่วมรณรงค์ โครงการ VCT @Work ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ครั้งแรกในไทย โดยเน้นเป้าหมายกลุ่มแรงงาน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ และเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุบพบว่า การเขัารับบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีในไทยอยู่ในระดับต่ำ เพียงร้อยละ 40 ของประชากรที่มีความเสี่ยง โดยปัจจุบันไทยมีผู้ติดเชื้อจำนวน 48,000 คน ที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่มีเพียงครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ที่เข้าถึงการรักษา

ขณะเดียวกันแต่ละปีไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 9,000 คน แม้จะเป็นตัวเลขที่ลดลงหากเทียบกับทั่วโลก แต่ก็ยังน่าเป็นห่วง ซึ่งในจำนวนนี้กลุ่มแรงงาน เป็นอีกกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพราะด้วยสภาพแวดล้อม สังคมสถานประกอบการอาจไม่ยอมรับกับเรื่องนี้ทำให้แรงงานเข้าถึงบริการได้ยาก

ดังนั้นสถานประกอบการควรให้ความสำคัญ โครงการนี้จึงตั้งเป้าสนับสนุนให้พนักงานบริษัท และแรงงาน 100,000 คนเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และครอบคลุมแรงงาน 5 ล้านคนทั่วโลก ภายในปี 2558

นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า สังคมโรงงานยังไม่เปิดรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าทำงาน ซึ่งมีน้อยมากที่ผู้ประกอบการจะเห็นความสำคัญ ดังนั้นควรรณรงค์สร้างความเข้าใจทั้งกลุ่มนายจ้าง ลูกจ้างให้มากขึ้น และแม้ว่าจะสนับสนุนให้มีการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี แต่การรักษาความลับของผู้รับบริการ ก็เป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดเป็นตราบาปของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิต และหน้าที่การงานได้


กลับขึ้นด้านบน