นักวิชาการเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทย

นักวิชาการเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทย

นักวิชาการเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทย

รูปข่าว : นักวิชาการเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทย

นักวิชาการเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทย การชุมนุมที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะทำให้ปัญหาบานปลาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มได้ขยายเงื่อนไขประเด็นใหม่ๆ เป็นเงื่อนไขการชุมนุม วันนี้ คณาจารย์มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ร่วมกันออกแถลการณ์เสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย

คณาจารย์มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ร่วมกันออกแถลการณ์เสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยเรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังความเห็นที่แตกต่าง และ ฟังเสียงจากประชาชน โดยเนื้อหาการปฏิรูปเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสำคัญเร่งด่วน 4 ด้านคือ ด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคมที่มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม และปฏิรูประบบราชการที่ปราศจากการครอบงำจากฝ่ายการเมือง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลลดทิฐิ แล้วเปิดใจรับฟังความเห็นจากนักวิชาการ รวมทั้ง ประชาชน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในเบื้องต้น

ขณะที่ ศ.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เห็นว่าการนำเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางความขัดแย้งในขณะนี้ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะเป็นการกระตุ้นการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และกดดันให้รัฐบาลยอมรับกระบวนการปฏิรูป ซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุขในระยะยาว

หลังจากนี้ กลุ่มคณาจารย์ จะเร่งดำเนินการให้กระบวนการปฏิรูปมีรูปธรรมมากขึ้น เพื่อนำเสนอต่อประชาชนต่อไป


กลับขึ้นด้านบน