กอ.รมน. เข้มความปลอดภัย "งานลอยกระทง" จังหวัดชายแดนใต้

กอ.รมน. เข้มความปลอดภัย "งานลอยกระทง" จังหวัดชายแดนใต้

กอ.รมน. เข้มความปลอดภัย "งานลอยกระทง" จังหวัดชายแดนใต้

รูปข่าว : กอ.รมน. เข้มความปลอดภัย "งานลอยกระทง" จังหวัดชายแดนใต้

กอ.รมน. เข้มความปลอดภัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เตรียมบูรณาการแผนพิทักษ์เมือง เพื่อดูแลความปลอดภัยก่อนวันลอยกระทง ขณะที่ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดยะลา ระบุว่า ปีนี้มียอดจองห้องพักในอ.เบตง ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อ.เบตง จ.ยะลา อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนวันลอยกระทง ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ พร้อมวางกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน และราษฎร์อาสาในการเฝ้าระวังเมือง

 
นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในช่วงก่อนวันลอยกระทงปีนี้ ห้องพักตามโรงแรมต่าง ๆ กว่า 4,000 ห้อง ถูกจองประมาณร้อยละ 40 ซึ่งถือว่า น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
 
ด้านพ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้จัดทำแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัย และ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมือง ที่ได้บูรณาการตามแผนพิทักษ์เมือง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน


กลับขึ้นด้านบน