สมช.เล็งกำหนดวันคุย "บีอาร์เอ็น-พูโล-บีไอพีพี" ธันวาคมนี้ เน้นกรอบใต้รธน.

สมช.เล็งกำหนดวันคุย "บีอาร์เอ็น-พูโล-บีไอพีพี" ธันวาคมนี้ เน้นกรอบใต้รธน.

สมช.เล็งกำหนดวันคุย "บีอาร์เอ็น-พูโล-บีไอพีพี" ธันวาคมนี้ เน้นกรอบใต้รธน.

รูปข่าว : สมช.เล็งกำหนดวันคุย "บีอาร์เอ็น-พูโล-บีไอพีพี" ธันวาคมนี้ เน้นกรอบใต้รธน.

สมช.เล็งกำหนดวันคุย สภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียมกำหนดวันพูดคุยกลุ่มบีอาร์เอ็น พูโลและบีไอพีพี ผ่านผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียต้นเดือนธันวาคมนี้ โดยเน้นกรอบพูดคุยภายใต้รัฐธรรมนูญไทยและต้องไม่มีประเด็นแบ่งแยกดินแดน

พ.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน.ระบุว่า การดูแลสถานการณ์ภาคใต้ช่วงต้นปีงบประมาณ 2557 เน้นแผนเชิงรุก บูรณาการทำงานทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคประชาชน ขณะเดียวกันยังคงพบปัญหาภัยแทรกซ้อน ทั้งยาเสพติด และน้ำมันหลีกเลี่ยงภาษี ส่งผลต่อสถานการณ์ในพื้นที่

 
นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ระบุว่า ได้มุ่งเน้นเพิ่มบทบาท กำลังประจำถิ่น ภาคประชาชนและกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.มีส่วนร่วมแก้ไขสถานการณ์พร้อมเร่งขยายจัดตั้งชุดคุุ้มครองตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และปีนี้ได้เพิ่มงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้ชุมชนดูแลรักษาหมู่บ้าน โดยมีหน่วยราชการเป็นพี่เลี้ยง
 
ขณะที่พ.อ.จรูญ อำภา ที่ปรึกษา สมช.สรุปการประชุม ศปก.กปต. ว่าที่ประชุมอนุมัติ 10 มาตรการแก้ปัญหาภาคใต้เพื่อรักษาความสงบและมอบนโยบายขับเคลื่ิอน 5 นโยบายหลัก ศปก.กปต.ที่เน้นบังคับใช้กฎหมายลดเงื่อนไขที่นำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 
ส่วนเรื่องการพูดคุยระหว่างรัฐไทยกับผู้เห็นต่างรอบ 4 จะเพิ่มกลุ่มเห็นต่างร่วมพูดคุย คือ กลุ่มบีอาร์เอ็น 4 ที่นั่ง พูโล 2 ที่นั่ง และบีไอพีพี 1 ที่นั่ง ที่เหลือเป็น คณะทำงานมาเลเซีย โดยจะกำหนดวันพูดคุยช่วงต้นเดือนธันวาคม เพราะสถานการณ์ในไทยยังไม่เอื้อ
 
ขณะที่หัวข้อพูดคุยนอกจาก 5 ข้อเดิม ยังเพิ่มอีก 2 ข้อ คือเรื่องความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข โดยต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย และไม่มีเรื่องการแบ่งแยกดินแดน


กลับขึ้นด้านบน