หน่วยบรรเทาทุกข์หวั่นเกิด "โรคระบาดร้ายแรง" ในพื้นที่ประสบภัย "พายุไห่เยี่ยน"

หน่วยบรรเทาทุกข์หวั่นเกิด "โรคระบาดร้ายแรง" ในพื้นที่ประสบภัย "พายุไห่เยี่ยน"

หน่วยบรรเทาทุกข์หวั่นเกิด "โรคระบาดร้ายแรง" ในพื้นที่ประสบภัย "พายุไห่เยี่ยน"

รูปข่าว : หน่วยบรรเทาทุกข์หวั่นเกิด "โรคระบาดร้ายแรง" ในพื้นที่ประสบภัย "พายุไห่เยี่ยน"

หน่วยบรรเทาทุกข์หวั่นเกิด หน่วยงานบรรเทาทุกข์ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย "พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน" ในฟิลิปปินส์แสดงความวิตกว่า อาจจะเกิดโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่ภัยพิบัติเนื่องจากปัญหาสุขอนามัย

หน่วยงานบรรเทาทุกข์ในฟิลิปปินส์เตือนว่าอาจเกิดโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่ภัยพิบัติพายุ ไม่ว่าจะเป็นโรคไทฟอยด์หรืออหิวาตกโรค เนื่องจากปัญหาสุขอนามัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนพัดถล่ม โดยเฉพาะเมืองทาโคลบัน ซึ่งได้รับความเสียหายมากที่สุด ระบบส่งจ่ายน้ำของเมืองเกิดการปนเปื้อน เพราะคลองส่งน้่ำเน่าเสียจากสิ่งปฏิกูลที่ลอยปะปนอยู่กับศพผู้เคราะห์ร้ายและซากสัตว์ที่อยู่ในสภาพเน่าเปื่อย

 
องค์การกาชาดของฟิลิปปินส์ต้องส่งรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำ แต่เนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง จึงไม่สามารถแจกจ่ายน้ำได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ผู้ประสบภัยในบางพื้นที่ต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนและน้ำฝนที่รองเก็บไว้ 


กลับขึ้นด้านบน