พลังจิตอาสา สร้างสุขในสถานสงเคราะห์

พลังจิตอาสา สร้างสุขในสถานสงเคราะห์

พลังจิตอาสา สร้างสุขในสถานสงเคราะห์

รูปข่าว : พลังจิตอาสา สร้างสุขในสถานสงเคราะห์

พลังจิตอาสา สร้างสุขในสถานสงเคราะห์ ปัจจุบัน การทำงานด้านจิตอาสาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังพบว่าเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น ขณะที่บางกิจกรรม เช่น การทำงานกับกลุ่มเด็กพิการยังคงต้องการการดูแลในระยะยาว และเทียบกับจำนวนบุคลากรภาครัฐภายในสถานสงเคราะห์ที่ไม่เพียงพอ ยิ่งทำให้ความต้องการอาสาสมัครเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระงานดูแลเด็กๆ กลุ่มนี้ จึงมีความจำเป็น

นักศึกษาที่มาเป็นอาสาสมัครพยายามพูดคุยกับเด็กๆ ภายในสถานสงเคราะห์ เด็กพิการ และทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในบทบาทอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ แต่ด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย การดูแลเด็กกลุ่มนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย อาสาสมัครจึงต้องทำความเข้าใจ โดยใช้การสัมผัส รวมถึงแววตา รอยยิ้ม เพื่อให้การพูดคุยเป็นกันเองมากขึ้น  หลายคนจึงได้ประสบการณ์ครั้งสำคัญ มากกว่านั้นคือช่วยให้เด็กๆ มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น

ความตื่นตัวในการทำงานด้านจิตอาสา ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มคนวัยหนุ่มสาว อายุระหว่าง 15 - 30 ปี แม้จะเป็นแนวโน้มที่ดี สะท้อนการมีจิตสาธารณะของคนรุ่นใหม่ แต่ในภาพรวมด้านกำลังของบุคลากรที่ดูแลเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ที่มีค่อนข้างจำกัด สัดส่วนการดูแลเด็กจึงไม่ทั่วถึง การทำหน้าที่อาสาสมัครในระยะยาว จึงมีความจำเป็น

กิจกรรมรวมพลคนอาสา "พลังอุดมศึกษา สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์" นับเป็นการจุดประกายให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ปรับเปลี่ยนทัศนคติการเรียนการสอน ให้เน้นกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อสร้างความตระหนักด้านจิตอาสาให้กับเยาวชน แต่ทั้งนี้การจะทำงานจิตอาสาให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องมาพร้อมกับการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการ จะส่งผลให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างสมบูรณ์
 


กลับขึ้นด้านบน