อาเซียนหารือสร้างอำนาจต่อรองกฎหมายโลกร้อน

อาเซียนหารือสร้างอำนาจต่อรองกฎหมายโลกร้อน

อาเซียนหารือสร้างอำนาจต่อรองกฎหมายโลกร้อน

รูปข่าว : อาเซียนหารือสร้างอำนาจต่อรองกฎหมายโลกร้อน

อาเซียนหารือสร้างอำนาจต่อรองกฎหมายโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่เริ่มรุนแรงมากขึ้น ทำให้กลุ่มตุลาการ และผู้พิพากษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้หารือเพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับโลกร้อน ในการสร้างอำนาจต่อรองเรื่องการลดภาวะเรือนกระจกกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

การหารือร่วมกันในกลุ่มตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการ พบว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นร้อยละ 3.3 และมีคดีความฟ้องร้องต่อผลกระทบที่ชัดเจน

เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า แต่ก็มีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติมากขึ้น ทำให้ไม่มีอำนาจต่อรองต่อประเทศพัฒนาแล้วบนเวทีโลก ขณะที่ประเทศไทย ก็ยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนต่อการพิพากษาคดีด้านสิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

ปี พ.ศ.2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่มีกฎกติกาที่ชัดเจน ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรณ์ธรรมชาติที่ยั่งยืน และจะมีการจัดกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ในการต่อรองต่อประเทศพัฒนาแล้ว


กลับขึ้นด้านบน