เปิดหน่วยวิจัยเภสัชวิทยา ทางคลินิคด้านชีวสมมูล

เปิดหน่วยวิจัยเภสัชวิทยา ทางคลินิคด้านชีวสมมูล

เปิดหน่วยวิจัยเภสัชวิทยา ทางคลินิคด้านชีวสมมูล

รูปข่าว : เปิดหน่วยวิจัยเภสัชวิทยา ทางคลินิคด้านชีวสมมูล

เปิดหน่วยวิจัยเภสัชวิทยา ทางคลินิคด้านชีวสมมูล องค์การเภสัชกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งหน่วยวิจัยเภสัชวิทยาทางคลินิคด้านชีวสมมูล ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิต วิจัยยาซื่อสามัญให้มีคุณภาพ โดยตั้งเป้าภายในปี 2557 ประชาชนจะได้เข้าถึงยาราคาถูกขึ้นกว่า 20 รายการที่มีความจำเป็น

หน่วยวิจัยเภสัชวิทยาทางคลินิคด้านชีวสมมูล ภายในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาประสิทธิผลของยา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการวิจัยสูตรตำรับยา โดยในศูนย์แห่งนี้จะประกอบไปด้วยห้องวิจัยทางคลินิค ห้องพักค้างคืน รอดูอาการสำหรับอาสาสมัครที่ร่วมทดสอบประสิทธิผลของยา และวัคซีน จำนวน 60 เตียง เพื่อเทียบเคียงกับยาต้นแบบ ซึ่งถือว่าได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม บอกว่า กระบวนการทางคลินิคมีความสำคัญ เพราะจะช่วยสร้างความมั่นใจ และยืนยันผลการศึกษาวิจัย เพื่อผลิตยาชื่อสามัญ หรือยาที่หมดอายุสิทธิบัตร ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถผลิตยาไว้ใช้ไดัเอง ทำให้ประชาชนเข้าถึงยาราคาถูกมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันไทยนำเข้ายาจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 75 ของยาที่ใช้ในประเทศ มูลค่าปีละกว่า 100,000 ล้านบาท

สำหรับการทำชีวสมมูลในส่วนการศึกษาทางคลินิคขณะนี้ดำเนินการไปแลัว 2 รายการ คือ ยาลดกรด, ยาฆ่าเชื่อแบคทีเรีย และตั้งเป้าภายในปี 2557 จะดำเนินการให้ได้ 20 รายการ เช่น ยาปฏิชีวนะ, ยากระเพา, ยาต้านไวรัสเอดส์, ยาลดความดัน, ยาลดไขมันในเส้นเลือด, ยาแก้ปวด, ยารักษาโรคซึมเศร้า และยารักษาโรคธารัสซีเมีย


กลับขึ้นด้านบน