"นายกฯ" ย้ำอย่ามองย้าย ขรก. เพราะความผิด

"นายกฯ" ย้ำอย่ามองย้าย ขรก. เพราะความผิด

"นายกฯ" ย้ำอย่ามองย้าย ขรก. เพราะความผิด

รูปข่าว : "นายกฯ" ย้ำอย่ามองย้าย ขรก. เพราะความผิด

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งและ โอนย้ายปลัดกระทรวงรวม 3 คน และ แต่งตั้งเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แทนร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน แทน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวง ที่ย้ายไปเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมีมติรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการปฏิรูปราชการแผ่นดินและ นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่าไม่ต้องการให้มองกรณีการโอนย้ายข้าราชการ ว่าเป็นความผิด แต่ยอมรับว่ามีรายชื่อ 2 คนที่ถูกโอนย้ายอยู่ในบัญชีการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.มีคำสั่งให้ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อีกหน้าที่หนึ่งจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแทนตำแหน่งที่ว่างลง ส่วนกระทรวงยุติธรรมมีการโอนย้ายในตำแหน่งระดับรองปลัดกระทรวงและ รองอธิบดีในหลายตำแหน่ง


กลับขึ้นด้านบน