ปชช.ค้านโครงการแก้มลิง จ.พิจิตร

ปชช.ค้านโครงการแก้มลิง จ.พิจิตร

ปชช.ค้านโครงการแก้มลิง จ.พิจิตร

รูปข่าว : ปชช.ค้านโครงการแก้มลิง จ.พิจิตร

ปชช.ค้านโครงการแก้มลิง จ.พิจิตร เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดพิจิตร ได้รับความสนใจจากประชาชนกว่า 4,000 คน ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการพื้นที่แก้มลิง

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดพิจิตร ได้รับความสนใจจากประชาชนกว่า 4,000 คน ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่า โครงการพื้นที่แก้มลิง ซึ่งรวมพื้นที่ 10 อำเภอ ตามแผนงาน A3 ทำให้เมืองพิจิตรกลายเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำ มีน้ำท่วมขังยาวนาน

ขณะที่บริเวณใกล้เคียงกัน ภาคประชาชนได้ตั้งเวทีคู่ขนานเพื่อปราศรัยโจมตีโครงการจัดการน้ำ เพราะเห็นว่า ไม่มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน, บิดเบือนข้อเท็จจริง และอาจมีผู้หวังผลประโยชย์จากโครงการ ในเวทีเดียวกันนี้ ประชาชนที่คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ได้เดินทางมาเป่านกหวีดขับไล่ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ที่มาร่วมเวทีนี้ด้วย


กลับขึ้นด้านบน