แพทย์ชนบทเตรียมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ

แพทย์ชนบทเตรียมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ

แพทย์ชนบทเตรียมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ

รูปข่าว : แพทย์ชนบทเตรียมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ

แพทย์ชนบทเตรียมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ ชมรมแพทย์ชนบทระบุว่า สาเหตุที่ไม่ร่วมประชุมกับสหวิชาชีพเรื่องค่าตอบแทนของบุคคลากรสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขนัดประชุมในวันนี้ (18 พ.ย.2556) เป็นเพราะผู้บริหารกระทรวงไม่รักษาสัจจะตามมติคณะรัฐมนตรี ขณะที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 20 พ.ย.นี้ โดยเห็นว่าไม่ควรนำเรื่องนี้ไปเกี่ยวโยงกับการเมือง

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ได้เชิญทุกสหวิชาชีพประชุมหารือเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานในวันนี้ (18 พ.ย.2556) แต่ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนไม่มีใครส่งตัวแทนไปร่วมประชุมด้วย

 
เบื้องต้นที่ประชุมเห็นด้วยให้กระทรวงฯเดินหน้าการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน เพราะเจ้าหน้าที่ทุกวิชาชีพรอคอยอยู่ โดยแจ้งไปยังทุกโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งไม่ได้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สามารถคิดค่าตอบแทนได้
 
นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมา อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และประเด็นที่โรงพยาบาลชุมชนเสนอ โดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนตามคุณภาพ ซึ่งได้ให้น้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง
 
ส่วนกรณีที่แพทย์ชนบทนัดชุมนุมบริเวณหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 20 พ.ย.นี้ นายแพทย์ณรงค์ เห็นว่า หากมีความเห็นต่าง ต้องมาคุยกัน และเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกระทรวงไม่ควรโยงเป็นประเด็นการเมือง
 
นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา เปิดเผยว่า สาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ (18 พ.ย.2556) เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงฯ ไม่รักษาสัจจะและไม่เคารพมติการเจรจา ไม่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ปล่อยให้เวลาล่วงเลยถึง 160 วัน โดยชมรมแพทย์ชนบท ยืนยันจะประกาศเจตนารมณ์ที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรี แต่จะเป็นการชุมนุมด้วยสันติ ไม่ยืดเยื้อ


กลับขึ้นด้านบน