วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท สมาชิกวุฒิสภา ยังคงพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท ในวาระ2และ 3 ซึ่งหากไม่สามารถแล้วเสร็จ จะจะพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้ (19 พ.ย.) ประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณา คือการเสนอแก้ไขสาระสำคัญใน 2 มาตรา โดยเฉพาะมาตรา 6 เพื่อจะให้การกู้เงิน เข้าสู่ระบบงบประมาณปกติ เพื่อให้ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริต

การประชุมสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ (18 พ.ย.) วาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3 หลังจากที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ

สาระของร่างนี้มีทั้งสิ้น 18 มาตรา แต่คณะกรรมาธิการขอให้แก้ไข ในมาตรา3 ว่าด้วยการกำหนดนิยามของถ้อยคำในกฎหมาย ซึ่งได้เพิ่มคำว่า "โครงการ" เข้าไปแนบท้ายเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลัง และมาตรา 6 ว่าด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการกู้เงินซึ่งได้แก้ไข ให้การกู้โดยต้อง นำส่งคลังตามกฎหมายจากร่างเดิมไม่ต้องนำส่งคลัง ซึ่งมาตรานี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การกู้ครั้งนี้เข้าสู่ระบบงบประมาณปกติ และสามารถตรวจสอบได้ตามกลไกรัฐสภา

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาบางคนกล่าวว่า ไม่ได้ต้องการขัดขวางการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแต่ยืนยันว่าไม่ต้องการให้ออกเป็นกฎหมายพิเศษนอกกรอบปีงบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้เข้าข่ายเรื่องเร่งด่วนจำเป็น

ขณะทีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่าควรกลับไปใช้ร่างเดิมของรัฐบาลที่กำหนดให้ไม่ต้องนำส่งคลัง เพราะหากเป็นไปตามที่คณะกรรมาธิการแก้ไขจะทำให้รัฐบาล เกิดปัญหาการใช้เงินลงทุนโครงการ ซึ่งจะทำให้การเดินหน้าโครงการต่างๆเกิดความล่าช้า เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ยืนยันว่ารัฐบาลได้ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย และพร้อมในชี้แจงในทุกมาตรา


กลับขึ้นด้านบน