"ชัชชาติ" ยันเดินหน้าโครงการ 2 ล้านล้าน-วาง 3 หลักป้องกันทุจริต

"ชัชชาติ" ยันเดินหน้าโครงการ 2 ล้านล้าน-วาง 3 หลักป้องกันทุจริต

"ชัชชาติ" ยันเดินหน้าโครงการ 2 ล้านล้าน-วาง 3 หลักป้องกันทุจริต

รูปข่าว : "ชัชชาติ" ยันเดินหน้าโครงการ 2 ล้านล้าน-วาง 3 หลักป้องกันทุจริต

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังคงยืนยันเดินหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แม้ว่าล่าสุด ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ

สำหรับการประชุมเมื่อวานนี้ (18 พ.ย.) สาระของร่างนี้มีทั้งสิ้น 18 มาตรา แต่คณะกรรมาธิการขอให้แก้ไข ในมาตรา3 ว่าด้วยการกำหนดนิยามของถ้อยคำในกฎหมาย ซึ่งได้เพิ่มคำว่า "โครงการ" เข้าไปแนบท้าย เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลัง และมาตรา 6 ว่าด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการกู้เงินซึ่งได้แก้ไข ให้การกู้โดยต้อง นำส่งคลังตามกฎหมายจากร่างเดิมไม่ต้องนำส่งคลัง ซึ่งมาตรานี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การกู้ครั้งนี้เข้าสู่ระบบงบประมาณปกติ และสามารถตรวจสอบได้ตามกลไกรัฐสภา โดยในวันนี้ (19 พ.ย.) จะมีการประชุมต่อ 

 
ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ไม่ว่าผลการพิจารณาจะออกมาอย่างไร โครงการต่อเดินหน้าต่อไป และจัดหางบประมาณเป็น หน้าที่ของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ยังระบุถึงมาตราการการป้องกัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 3 หลัก ได้แก่ ราคากลางต้องแม่นยำ, คุณภาพงานต้องดี และต้องมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 
ทั้งนี้ หลังจากที่หารือกับกระทรวงการคลัง ยังไม่มีปัญหา และยืนยันว่า โครงการจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม จะมีการเร่งรัดขั้นตอน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environment Impact Assessment) ในโครงการบางโครงการเพื่อให้แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้รวดเร็วมากขึ้น
 


กลับขึ้นด้านบน