"ทอ."จัดเครื่องบินซี 130 นำสิ่งของไปช่วย"ฟิลิปปินส์"

"ทอ."จัดเครื่องบินซี 130 นำสิ่งของไปช่วย"ฟิลิปปินส์"

"ทอ."จัดเครื่องบินซี 130 นำสิ่งของไปช่วย"ฟิลิปปินส์"

รูปข่าว : "ทอ."จัดเครื่องบินซี 130 นำสิ่งของไปช่วย"ฟิลิปปินส์"

กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน C-130 นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยฟิลิปปินส์ ในวันนี้ (19 พ.ย.) ซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือส่วนแรกจากประเทศไทย

กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียง C-130 จำนวน 2 เครื่อง ออกเดินทางนำความช่วยเหลือไปช่วยประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ในวันนี้เวลา 8.00 น.ซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือในส่วนแรกจากประเทศไทย สำหรับสิ่งของที่จะนำไปในครั้งนี้ ได้แก่ สิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต จำนวน 1,000 ชุด ถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และสิ่งของช่วยเหลือของรัฐบาลไทยอีกจำนวนหนึ่ง

ในการเดินทางไปครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ชุดประเมินสถานการณ์ส่วนล่วงหน้าร่วมเดินทาง เพื่อไปประสานงานและประเมินสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ทางการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยในส่วนของกองทัพประกอบด้วย เจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้าคณะ และมีผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งมี น.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้แทน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศฝ่ายต่างๆ ร่วมเดินทางไปด้วย อาทิ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินทหารอากาศ

สำหรับในส่วนของหน่วยงานทางราชการ จะมีผู้แทนของส่วนราชการร่วมเดินทางไปด้วยได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสภากาชาดไทย สำหรับเส้นทางบินผ่านประเทศกัมพูชา เวียดนาม ไปยังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่สนามบินเซบู ซึ่งเป็นสนามบินที่อยู่ใกล้เมืองทาโคลบัน ที่ประสบความเสียหาย โดยใช้เวลาบินเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที และเดินทางกลับในวันที่ 20 พฤศจิกายน

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศได้สั่งการให้เตรียมเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 อีก 2 เครื่อง ในกรณีที่ยังมีความจำเป็นต้องลำเลียงความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งได้กำชับให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแผนการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติกับกลุ่มประเทศอาเซียน ที่กองทัพอากาศได้จัดทำไว้แล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ชาวฟิลิปปินส์โดยเร็วที่สุด และเพื่อเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีในฐานะมิตรประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน


กลับขึ้นด้านบน