ปชป.จ่อยื่นศาลรธน.ตีความร่างพ.ร.บ.กู้เงินฯ 2 ล้านล้าน กรณีส.ส.เพื่อไทยกดบัตรแทนกัน

ปชป.จ่อยื่นศาลรธน.ตีความร่างพ.ร.บ.กู้เงินฯ 2 ล้านล้าน กรณีส.ส.เพื่อไทยกดบัตรแทนกัน

ปชป.จ่อยื่นศาลรธน.ตีความร่างพ.ร.บ.กู้เงินฯ 2 ล้านล้าน กรณีส.ส.เพื่อไทยกดบัตรแทนกัน

รูปข่าว : ปชป.จ่อยื่นศาลรธน.ตีความร่างพ.ร.บ.กู้เงินฯ 2 ล้านล้าน กรณีส.ส.เพื่อไทยกดบัตรแทนกัน

ปชป.จ่อยื่นศาลรธน.ตีความร่างพ.ร.บ.กู้เงินฯ 2 ล้านล้าน กรณีส.ส.เพื่อไทยกดบัตรแทนกัน พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท โดยระบุว่า การกู้เงินดังกล่าว ขัดต่อกรอบวินัยการเงินการคลัง ขณะที่วันนี้ (19 พ.ย.) 10.00 น. ที่ประชุมวุฒิสภานัดหมายประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ (18 พ.ย.) ซึ่งได้มีการลงมติผ่านร่างพิจารณาในมาตรา 3 ไปแล้ว โดยวันนี้จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาในมาตรา 4

ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณาผ่านร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ใน 3 มาตรา คือ มาตรา 1 ว่าด้วยชื่อ ร่าง พ.ร.บ. ที่ประชุมมีความเห็นชอบร่วมกันโดยไม่มีการลงมติ

 
มาตรา 2 เรื่องการกำหนดให้ พ.ร.บ.นี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติ 75 ต่อ 35 เสียงให้ผ่านไปโดยไม่มีการแก้ไข และมาตรา 3 การกำหนดนิยามความหมายคำว่า ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้เงินไม่ตรงกับโครงการและวัตถุประสงค์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยให้ตัดคำว่า โครงการ ออกไป ด้วยคะแนน 63 ต่อ 52 งดออกเสียง 1 และมีมติเห็นชอบตามกรรมาธิการให้คงไว้ของนิยามคำว่า หน่วยงานของรัฐ ด้วยคะแนน 84 ต่อ 29 งดออกเสียง 2 และที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบกับกรรมาธิการโดยไม่เพิ่มคำว่า โครงสร้างคมนาคมพื้นฐานของประเทศ ด้วยเสียง 87 ต่อ 26 งดออกเสียง 3
 
    
 
ส่วนการประชุมพิจารณาต่อเนื่องในวันนี้ จะเริ่มในเวลา 10.00 น. โดยจะไม่มีการหารือก่อนเข้าวาระตามปกติ โดยจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา 4 ว่าด้วยการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พ.ร.บ.นี้
 
ด้านนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความแล้ว เพราะร่างกฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญทั้งในกระบวนการตราที่มีการกดบัตรแทนกันของ ส.ส.เพื่อไทย การออกเป็น พ.ร.บ.ที่ล่วงละเมิดอำนาจบริหาร และในเนื้อหาสาระที่ขัดกรอบวินัยการเงินการคลัง รวมถึงปราศจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความเห็นประชาชน
 


กลับขึ้นด้านบน