ข้อเสนอ 4 ทางออก แก้ปัญหาประเทศ

ข้อเสนอ 4 ทางออก แก้ปัญหาประเทศ

ข้อเสนอ 4 ทางออก แก้ปัญหาประเทศ

รูปข่าว : ข้อเสนอ 4 ทางออก แก้ปัญหาประเทศ

ข้อเสนอ 4 ทางออก แก้ปัญหาประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแถลงย้ำข้อเสนอ 4 แนวทางออกแก้ปัญหาประเทศ โดยให้รัฐบาลปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ความยากจน ส่งเสริมพลังพลเมือง และสนับสนุนประชาธิปไตย

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นว่า การหาทางออกของประเทศ ไม่ใช่การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเท่านั้น แต่ต้องแก้กฏหมายต่างๆ โดยเสนอปฏิรูปใน 4 เรื่อง คือ ลดอำนาจส่วนกลาง คืนอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เนื่องจากกฏหมายหลายฉบับ ให้อำนาจส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ ทำให้นักการเมืองเข้ามาแย่งอำนาจ เพื่อรวบอำนาจเอาไว้ แก้ปัญหาความจน ที่เกิดจากโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้นเหตุให้เกิดความยากจน ส่งเสริมพลังพลเมืองรุ่นใหม่ ให้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง และปลุกจิตสำนึก โครงสร้างประชาธิปไตย ไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจความเป็นตัวแทนเหมือนที่ผ่านมา แต่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบการใช้อำนาจทุกระดับ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนผ่าน

สอดคล้องกับความเห็นของนายเดชรัต สุขกำเนิด อดีตเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป ที่ต้องการให้การเกิดการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น มีโอกาสจัดการท้องถิ่นด้วยตนเองได้มากขึ้น เพราะปัจจุบันแม้รัฐกระจายอำนาจมาสู่ท้องถิ่นตามโครงสร้าง แต่อำนาจทั้งหมด ยังคงรวมอยู่ที่ศูนย์กลาง และให้สิทธิ์กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมากเกินไป โดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งนี้ ข้อเสนอทั้งหมดทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ยื่นให้กับรัฐบาล และพรรคการเมืองต่างๆ แล้ว แต่นยังไม่มีการตอบรับจากส่วนที่เกียวข้องแต่อย่างใด


กลับขึ้นด้านบน