สพฉ.เตรียมมอบหนังสือคู่มือรับภัยพิบัติให้เยาวชน

สพฉ.เตรียมมอบหนังสือคู่มือรับภัยพิบัติให้เยาวชน

สพฉ.เตรียมมอบหนังสือคู่มือรับภัยพิบัติให้เยาวชน

รูปข่าว : สพฉ.เตรียมมอบหนังสือคู่มือรับภัยพิบัติให้เยาวชน

สพฉ.เตรียมมอบหนังสือคู่มือรับภัยพิบัติให้เยาวชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและหลายหน่วยงานของไทย ร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดทำโครงการส่งมอบชุดความรู้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ด้านภัยพิบัติมากขึ้น

 เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพฯ สาธิตวิธีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติให้กับเยาวชน

 
นอกจากนี้ยังมีชุดความรู้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ "รู้แล้วรอด" ประกอบด้วย หนังสือคู่มือรับภัยพิบัติ และเกม ที่จัดทำโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การอนามัยโลก ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกพร้อมรับสาระความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
 
นางสาววิภาวี  คุณาวิชยานนท์ ผู้จัดการโครงการส่งมอบชุดความรู้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ บอกว่า ชุดความรู้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก และเผยแพร่ความรู้สำหรับเตรียมรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดภัย เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปใช้ได้จริง


กลับขึ้นด้านบน