ส.ส.ปชป. และกลุ่ม 40 ส.ว. เตรียมฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ปมร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

ส.ส.ปชป. และกลุ่ม 40 ส.ว. เตรียมฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ปมร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

ส.ส.ปชป. และกลุ่ม 40 ส.ว. เตรียมฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ปมร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : ส.ส.ปชป. และกลุ่ม 40 ส.ว. เตรียมฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ปมร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

ส.ส.ปชป. และกลุ่ม 40 ส.ว. เตรียมฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ปมร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และส.ว.กลุ่ม 40 เตรียมยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ในทันทีที่วุฒิสภาลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ในวาระที่ 2 และ 3 เป็นวันที่2 แล้ว ซึ่งล่าสุดได้ลงมติเห็นชอบ มาตรา 5 จากทั้งหมด 18 มาตรา มาตรา 5 ว่าด้วย อำนาจหน้าที่กระทรวงการคลังในการกู้เงินและการบริหารจัดการโครงการโดยการอภิปรายของ ส.ว.ส่วน ใหญ่เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณพร้อมให้กำหนดกรอบเวลาการใช้จ่ายให้อยู่ใน รัฐบาลชุดนี้เพื่อความโปรงใส และไม่เป็นการเพิ่มภาระผูกพันในอนาคตกับรัฐบาล ชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารงานจากนั้นหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติผ่านความ เห็นชอบตามกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 63 ต่อ 39 เสียง

และกำลังอภิปรายมาตรา 6 จากทั้งหมด 18 มาตรา ซึ่งเป็นมาตรานี้ถือเป็นมาตราที่ สว.หลายคนเตรียมอภิปรายเนื่องจาก ว่าด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ซึ่งได้แก้ไขโดยการกู้โดยต้องนำส่งคลังตามกฎหมาย จากร่างเดิม "ไม่" ต้องนำส่งคลัง เพื่อให้การกู้ครั้งนี้เข้าสู่ระบบงบประมาณปกติและสามารถตรวจสอบได้ตามกลไกรัฐสภา ซึ่ง ส.ว. ส่วนหนึ่ง ยืนยันว่าไม่ขัดขวางการลงทุนแต่เห็นว่าควรแก้ไขเพื่อนำเงินส่งเข้าคลัง

และทันที ที่ ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ส.ว.กลุ่ม 40 เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเชื่อว่าขัดรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเงินการคลังมาตรา 169 ที่ระบุว่า "การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายซึ่งว่าด้วยงบประมาณแผ่นดิน”

สอดคล้องกับ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ที่ระบุว่า จะยื่นเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นกัน แต่นอกจากแนวทางที่วุฒิสภาจะลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วยังมีรายงานว่าแนวโน้มของการคว่ำร่าง คือ การลงมติ ไม่ผ่านร่าง กฎหมายนั้นก็ยังอาจเกิดขึ้นได้เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สภาผู้แทนราษฎร จะหยิบยกร่างกฎหมายฉบับเดิมขึ้นมายืนยันและให้ความเห็นชอบได้


กลับขึ้นด้านบน