"แพทย์ชนบท" ยกเลิกชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ เปลี่ยนขอคำตอบเบี้ยงเลี้ยงเหมาจ่ายแทน

"แพทย์ชนบท" ยกเลิกชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ เปลี่ยนขอคำตอบเบี้ยงเลี้ยงเหมาจ่ายแทน

"แพทย์ชนบท" ยกเลิกชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ เปลี่ยนขอคำตอบเบี้ยงเลี้ยงเหมาจ่ายแทน

รูปข่าว : "แพทย์ชนบท" ยกเลิกชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ เปลี่ยนขอคำตอบเบี้ยงเลี้ยงเหมาจ่ายแทน

กลุ่มแพทย์ชนบท ปรับแผนไม่ไปชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี แต่จะไปทวงถามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับที่ 10 ที่กระทรวงสาธารณสุขในวันนี้แทน

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับแกนนำชมรมแพทย์ชนบทได้ทำความเข้าใจกันตรงกันว่า กลุ่มแพทย์ชนบทไม่ได้มีเจตนาที่ล้มการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ พีฟอร์พี เนื่องจากกระบวนการต่างๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว

 
แต่ต้องการปรับระเบียบวิธีการปฏิบัติบางอย่างโดยเฉพาะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 2 เรื่อง ได้แก่ การลดอัตราการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไป ส่งผลให้คนกลุ่มนี้หมดขวัญกำลังใจลง มีความลักลั่นระหว่างค่าตอบแทนของโรงพยาบาลชุมชน ที่ปรับเป็นเขตเมืองได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ที่อยู่ในพื้นที่เมืองเช่นกัน โดยจะนำข้อเสนอมาแก้ไขปรับปรุงโดยให้เร็วที่สุดและไม่ต้องการให้นำเรื่องนี้เกี่ยวกับการเมือง
 
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า วันนี้ (20 พ.ย.) จะไม่เดินทางไปชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการให้เกียรตินายกรัฐมนตรี หลังจากที่สั่งการให้นายแพทย์ประดิษฐ ทำตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่่อวันที่ 10 มิถุนายน และตามข้อเรียกร้องของแพทย์ชนบท ดังนั้นจะไปทวงถามเรื่องนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้แทน
 
เบื้องต้นนายแพทย์ประดิษฐกับนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะมารับเรื่องและจะแถลงร่วมกันเพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องออกระเบียบค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับที่ 10 ภายใน 3 วัน หากไม่ให้คำมั่นสัญญา แพทย์ชนบทก็จะไปชุมนุมบ้านนายกรัฐมนตรีตามแผนเดิม 


กลับขึ้นด้านบน