FAO เร่งช่วยเหลือชาวนาฟิลิปปินส์ หลังพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจาก "พายุไห่เยี่ยน"

FAO เร่งช่วยเหลือชาวนาฟิลิปปินส์ หลังพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจาก "พายุไห่เยี่ยน"

FAO เร่งช่วยเหลือชาวนาฟิลิปปินส์ หลังพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจาก "พายุไห่เยี่ยน"

รูปข่าว : FAO เร่งช่วยเหลือชาวนาฟิลิปปินส์ หลังพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจาก "พายุไห่เยี่ยน"

FAO เร่งช่วยเหลือชาวนาฟิลิปปินส์ หลังพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจาก พื้่นที่ปลูกข้าวของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน องค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ต้องร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับชาวนาในฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ขณะที่นานาชาติยังคงทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ต้องร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับชาวนาในฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่พัดถล่ม สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ปลูกข้าวถึงในหนึ่งในสามของประเทศ โดยชาวนาที่ได้รับผลกระทบหลายแสนคนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ก่อนสิ้นสุดฤดูทำนา ขณะที่มีความวิตกว่า โกดังเก็บข้าวจำนวนมากอาจได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ทำให้ฟิลิปปินส์อาจเผชิญภาวะขาดแคลนข้าว

 
ทั้งนี้่ มีชาวฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนถึง 13 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยถึง 4 ล้านคน และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในเรื่องอาหาร,น้ำ และที่อยู่อาศัยอีก 2.5 ล้านคน ขณะที่นานาชาติยังคงทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ โดยระดมส่งสิ่งบรรเทาทุกข์เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย และความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยมากขึ้นเรื่อยๆ 
 


กลับขึ้นด้านบน