"สภาหอการค้าฯ"เรียกร้องทุกฝ่ายพูดคุย ยุติความขัดแย้ง

"สภาหอการค้าฯ"เรียกร้องทุกฝ่ายพูดคุย ยุติความขัดแย้ง

"สภาหอการค้าฯ"เรียกร้องทุกฝ่ายพูดคุย ยุติความขัดแย้ง

รูปข่าว : "สภาหอการค้าฯ"เรียกร้องทุกฝ่ายพูดคุย ยุติความขัดแย้ง

ในสถานการณ์การเมืองที่ยังคงตึงเครียด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกัน เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งทาง ซึ่งหากยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นเรื่องของศาลฯที่จะเป็นผู้ตัดสิน หอการค้าคงจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่หวังให้ว่าทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกัน เนื่องจากจะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายโดยเร็ว เพราะหากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ขณะที่ รองศาสตราจาย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองกล่าวว่า ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมาในใด ก็จะมีการคัดค้านจากกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างมาก เพราะเมื่อประชาชนไม่ฟังอำนาจของศาล ไม่เคารพกฎหมาย ประเทศชาติก็จะวุ่นวาย และกระทบต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมคาดว่าสถานการณ์ทางการเมืองของไทยจะยังคงยืดเยื้อต่อไป เนื่องจากมีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน และไม่รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้การที่สถานการณ์ทางการเมืองจะคลี่คลายได้ อาจต้องใช้เวลา จนกว่าประชาชนจะหันมาเคารพกฎหมายมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน