มติศาลรธน.ชี้การแก้ไขรธน.ที่มา ส.ว.ขัดมาตรา 68 ไม่ยุบพรรค-ตัดสิทธิ์

มติศาลรธน.ชี้การแก้ไขรธน.ที่มา ส.ว.ขัดมาตรา 68 ไม่ยุบพรรค-ตัดสิทธิ์

มติศาลรธน.ชี้การแก้ไขรธน.ที่มา ส.ว.ขัดมาตรา 68 ไม่ยุบพรรค-ตัดสิทธิ์

รูปข่าว : มติศาลรธน.ชี้การแก้ไขรธน.ที่มา ส.ว.ขัดมาตรา 68 ไม่ยุบพรรค-ตัดสิทธิ์

มติศาลรธน.ชี้การแก้ไขรธน.ที่มา ส.ว.ขัดมาตรา 68 ไม่ยุบพรรค-ตัดสิทธิ์ มติศาลรัฐธรรมนูญชี้ กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ การแก้ไขรัฐธรมนูญ ที่ีมาของ ส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 แต่ไม่ยุบพรรคและตัดสิทธิสมาชิกรัฐสภา 312 คน

วันนี้ (20 พ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ วินิจฉัยคดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมี นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้อ่านคำวินิจฉัย โดยระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการรับคำร้องไว้พิจารณาได้ เนื่องจากผู้ร้องใช้สิทธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 68 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจในการพิจารณา

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 6 : 3 เสียง วินิจฉัยว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มา ส.ว. ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีการกระบวนการลงมติที่ไม่ชอบ อาทิ การเสียบบัตรแทนกันส่งผลให้การลงมติไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงร่า่งกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งแตกต่างจากฉบับที่เสนอโดยนายอุดมเดช รัตนเสถียร รวมถึงกระบวนการแปรญัตติกฎหมายที่มีการเร่งรัดมากเ้กินไปซึ่งไม่ให้สิทธิของสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างน้อยในการอภิปรายและแปรญัตติ

และศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 : 4 เสียง วินิจฉัยว่า การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2550 เนื่องจากฝ่าฝืนมาตรา 68 วรรค 1 และศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องการยุบพรรคและตัดสิทธิสมาชิกรัฐสภา ทั้ง 312 คนเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข 


กลับขึ้นด้านบน