ศูนย์พักพิงฯ จ.อุทัยธานี ฝึกเพิ่มคุณค่าสุนัขจรจัด

ศูนย์พักพิงฯ จ.อุทัยธานี ฝึกเพิ่มคุณค่าสุนัขจรจัด

ศูนย์พักพิงฯ จ.อุทัยธานี ฝึกเพิ่มคุณค่าสุนัขจรจัด

รูปข่าว : ศูนย์พักพิงฯ จ.อุทัยธานี ฝึกเพิ่มคุณค่าสุนัขจรจัด

ศูนย์พักพิงฯ จ.อุทัยธานี  ฝึกเพิ่มคุณค่าสุนัขจรจัด ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำจังหวัดอุทัยธานี ทำการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นและลดความก้าวร้าว แม้ส่วนใหญ่สุนัขในศูนย์พักพิงจะเป็นสุนัขพันธุ์ทาง หรือพันธุ์ผสม ที่ได้ชื่อว่าฝึกยากกว่าพันธุ์แท้ แต่หลายตัวที่รับการฝึกก็ฉายแววความฉลาดและพร้อมที่จะเป็นสุนัขเลี้ยงได้อย่างดี

เจ้าหน้าที่ในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จะนำสุนัขจรจัดที่ผ่านการฝึกจากศูนย์ฝึกสุนัขทหารออกไปฝึกเพื่อให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น และลดความก้าวร้าวในทุกๆ เช้า ทำให้สุนัขมีศักยภาพการเป็นสุนัขเลี้ยง

สุนัขที่ผ่านการฝึกจะลดความก้าวร้าวดุร้าย ถึงแม้ส่วนใหญ่สุนัขในศูนย์พักพิงจะเป็นสุนัขพันธุ์ทาง หรือพันธุ์ผสมที่ได้ชื่อว่าฝึกยากกว่าพันธุ์แท้ แต่หลายตัวที่รับการฝึกได้ฉายแววความฉลาดเมื่อผ่านขั้นตอนการฝึก ขึ้น พร้อมที่จะเป็นสุนัขเลี้ยงได้อย่างดี

น.สพ.ปริญญา ภวภูตญาณชัย ผู้ควบคุมดูแลสุนัขในศูนย์พักพิงสุนัข กล่าวว่าเริ่มรับสุนัขเข้าเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2538 โดยรับเฉพาะสุนัขจรจัดจากศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีสุนัขในศูนย์มีประมาณ 5,300 ตัว

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับอุปการะสุนัข หรือต้องการบริจาคอาหารสุนัข สามารถติดต่อโดยตรงที่ศูนย์พักพิงสุนัขฯ ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทร. 096-582-8784 หรือ ติดต่อผ่านศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

กลับขึ้นด้านบน