กลุ่ม 40 ส.ว.พอใจคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ

กลุ่ม 40 ส.ว.พอใจคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ

กลุ่ม 40 ส.ว.พอใจคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : กลุ่ม 40 ส.ว.พอใจคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ

กลุ่ม 40 ส.ว.พอใจคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่ม 40 ส.ว.ที่ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของ ส.ว. เตรียมนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยื่นถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังจากศาลมีมติเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นการกระทำโดยมิชอบ

น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพมหานคร มองว่า จากคำวินิจฉัยของศาลที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญต้องตกไป ควรจะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ด้วยการลาออก แต่ก็ไม่ได้คาดหวังการเรียกร้องในบรรทัดฐานนี้จากนายกรัฐมนตรีเท่าใดนัก โดยหลังจากนี้จะต้องไปดูรายละเอียดคำวินิจฉัยให้ชัดเจนว่า จะต้องมีการยื่นถอดถอนกับกลุ่ม ส.ส.และ ส.ว.ที่ดำเนินกระบวนการเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

 
ขณะที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ระบุว่า บรรทัดฐานคำวินิจฉัยทำให้เกิดดุลยภาพในระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจน ส่วนการดำเนินการต่อไปในเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ การทุจริตต่อหน้าที่ใช้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น มีการยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.ไว้แล้ว โดยจะนำคำวินิจฉัยของศาลไปยื่นถอดถอนผู้ที่เกี่ยวของต่อไป


กลับขึ้นด้านบน