กรรมการสิทธิ์ฯ เห็นควรตั้งกก.ตรวจสอบการทำงาน "ม็อบ 3 เวที"

กรรมการสิทธิ์ฯ เห็นควรตั้งกก.ตรวจสอบการทำงาน "ม็อบ 3 เวที"

กรรมการสิทธิ์ฯ เห็นควรตั้งกก.ตรวจสอบการทำงาน "ม็อบ 3 เวที"

รูปข่าว : กรรมการสิทธิ์ฯ เห็นควรตั้งกก.ตรวจสอบการทำงาน "ม็อบ 3 เวที"

กรรมการสิทธิ์ฯ เห็นควรตั้งกก.ตรวจสอบการทำงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรตั้่งคณะกรรมการร่วมกัน ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ และการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยถึงข้อตกลงและแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการชุมนุมทางการเมือง หลังมีการหารือกันในตัวแทนตำรวจ และแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.), กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) และกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

 
นายแพทย์นิรันดร์ เปิดเผยว่า การชุมนุมทางการเมืองด้วยความสงบสามารถทำได้ โดยไม่เกิดความรุนแรง หรือการกระทำผิดกฏหมาย ซึ่งทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีการละเมิดสิทธิ หรือ มีการใช้ความรุนแรงหรือไม่ ซึ่งจากการหารือร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ได้ข้อสรุปร่วมกัน คือ ในพื้นที่การชุมนุมนั้น จะต้องไม่ใช้ความรุนแรง
 
โดยทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่า ควรจัดให้มีการคณะผู้แทน ที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่การชุมนุมทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อให้การประสานงานต่างๆ กรณีที่มีเหตุจำเป็นสามารถติดต่อประสานข้อมูลได้ตลอดเวลา
 


กลับขึ้นด้านบน