โครงการทวาย เปิดคัดเลือกผู้รับสัมปทานระยะแรก

โครงการทวาย เปิดคัดเลือกผู้รับสัมปทานระยะแรก

โครงการทวาย เปิดคัดเลือกผู้รับสัมปทานระยะแรก

รูปข่าว : โครงการทวาย เปิดคัดเลือกผู้รับสัมปทานระยะแรก

โครงการทวาย เปิดคัดเลือกผู้รับสัมปทานระยะแรก โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิตพิเศษทวายเตรียมเปิดคัดเลือกผู้รับสัมปทานโครงการ ระยะแรก

ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่โครงการเกี่ยวข้อง เห็นชอบให้มีการคัดเลือกผู้รับสัมปทานโครงการในระยะแรก ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ คือ ถนน 2 ช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทย  ท่าเรือขนาดเล็ก และนิคมอุตสาหกรรมระยะแรก รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นโดยกำหนดส่งข้อเสนอการพัฒนาโครงการภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและคาดว่า จะให้สัมปทานโครงการระยะแรก แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
 
สำหรับโครงการอื่นๆจะจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนหลักในการพัฒนาอีกครั้ง โดยบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนต์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ จะได้รับสิทธิถือครองที่ดิน 75 ปี และต่ออายุได้อีก 25 ปี


กลับขึ้นด้านบน