นักวิชาการชี้ โครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท รัฐบาลควรศึกษาอย่างรอบคอบ

นักวิชาการชี้ โครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท รัฐบาลควรศึกษาอย่างรอบคอบ

นักวิชาการชี้ โครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท รัฐบาลควรศึกษาอย่างรอบคอบ

รูปข่าว : นักวิชาการชี้ โครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท รัฐบาลควรศึกษาอย่างรอบคอบ

นักวิชาการชี้ โครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท รัฐบาลควรศึกษาอย่างรอบคอบ นักวิชาการ และภาคเอกชน กล่าวถึง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท โดยมองข้ามไปถึงการดำเนินโครงการ เพราะหากโครงการสะดุดก็ยังมีงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ดำเนินโครงการ แต่สิ่งสำคัญที่รัฐบาลควรทำคือการปิดช่องโหว่ทุจริต ศึกษาโครงการให้ชัดเจน และดำเนินการอย่างโปร่งใส

นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ระดมความเห็นและข้อเสนอแนะ ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ที่ประเทศไทยจะกู้เงินครั้งใหญ่ที่สุด โดยต่างเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งรัฐบาลควรให้เอกชนมาร่วมลงทุน และรัฐบาลต้องศึกษาโครงการอย่างรอบคอบ เพราะมีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา และยังไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ และยังเสี่ยงที่จะไม่ผ่านการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า รัฐบาลควรมองจุดคุ้มทุนของแต่ละโครงการในระยะยาว เพื่อลดการขาดทุนสะสม และแม้ขณะนี้จะมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนมากขึ้น ในการตรวจสอบป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นแต่ต้องดูว่าภาครัฐจะให้เอกชนมีส่วนร่วมแค่ไหน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่าโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการบริหารจัดการน้ำเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แม้ขณะนี้จะมีความล่าช้าโดยจะผลักดันอย่างเต็มที่ พร้อมระบุว่าหากพระราชบัญญัติกู้เงิน มีผลบังคับใช้ จะมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติร่วมกับสำนักงบประมาณกลั่นกรองความพร้อมโครงการอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าจะดูแลกำกับหนี้สาธารณะไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อรักษาวินัยการคลัง และความสบายใจของทุกฝ่าย


กลับขึ้นด้านบน