ชาวสมุทรสงครามค้านสร้างฟลัดเวย์

ชาวสมุทรสงครามค้านสร้างฟลัดเวย์

ชาวสมุทรสงครามค้านสร้างฟลัดเวย์

รูปข่าว : ชาวสมุทรสงครามค้านสร้างฟลัดเวย์

 ชาวสมุทรสงครามค้านสร้างฟลัดเวย์ เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำ ที่จัดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ (22 พ.ย.) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 โดยมีการจัดพร้อมกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เวทีในจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากการขุดลอกแม่น้ำแม่กลองตามสัญญาเอ 5 ฝั่งตะวันตก โดยร่วมแสดงพลังคัดค้าน โครงการนี้เนื่องจากจะทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไปจากเดิม

ชาวสมุทรสงครามรวมตัวกันคัดค้านการขุดแม่น้ำแม่กลองให้ลึกขึ้นอีก 1 เท่าตัว ตามสัญญาเอ 5 โดยก่อนเวทีจะเริ่มขึ้นได้มีการเจรจากับวิทยากรกระบวนการรับฟังความเห็น เพื่อขอให้รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการของกบอ.มาตอบคำถามชาวบ้าน หลังบรรยายรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อย

ก่อนที่เวทีรับฟังความเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำจะเริ่มขึ้นในเวลา 9.30 น. ชาวสมุทรสงคราม และเยาวชนนักเรียน นักศึกษาในจ.สมุทรสงครามได้รวมตัวกันแสดงพลังคัดค้านการสร้างฟลัดเวย์ตามสัญญาเอ 5 โดยเฉพาะเยาวชนหลายคนที่มาในวันนี้บอกว่า ต้องการทราบว่าฟลัดเวย์ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือไม่ เพราะตอนนี้ชาวบ้านรู้แต่ว่าฟลัดเวย์เกิดขึ้น ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนแม่กลองอาจเปลี่ยนไปจากเดิม

วันนี้เยาวชนจากหลายสถาบันการศึกษาในจ.สมุทรสงครามยังรวมตัวกันคัดค้านการสร้างฟลัดเวย์ การแสดงพลังคัดค้านของนักเรียนจากหลายสถาบันในวันนี้ อาจารย์จากโรงเรียนถาวรานุกูลยืนยันว่า ไม่มีการบังคับนักเรียนให้มาคัดค้านโครงการน้ำ เพราะผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบโดยตรง

เยาวชนหลายคนยังเห็นตรงกันว่า ถ้าโครงการนี้สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม และไม่กระทบกับระบบนิเวศของคนแม่กลอง ก็ยินยอมให้ก่อสร้าง แต่ถ้าไม่เกิดผลดีกับชาวแม่กลอง ก็อยากให้รัฐบาลยุติโครงการนี้


กลับขึ้นด้านบน