ทนาย นปช. ยื่นหนังสือคัดค้าน "ป.ป.ช." ตรวจสอบ "ส.ส.-ส.ว."

ทนาย นปช. ยื่นหนังสือคัดค้าน "ป.ป.ช." ตรวจสอบ "ส.ส.-ส.ว."

ทนาย นปช. ยื่นหนังสือคัดค้าน "ป.ป.ช." ตรวจสอบ "ส.ส.-ส.ว."

รูปข่าว : ทนาย นปช. ยื่นหนังสือคัดค้าน "ป.ป.ช." ตรวจสอบ "ส.ส.-ส.ว."

ทนาย นปช. ยื่นหนังสือคัดค้าน กลุ่ม 40 ส.ว. ยื่นรายชื่อเอาผิดเพิ่มเติม กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว. หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

ตัวแทนกลุ่ม 40 ส.ว. ยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบกรณีการถอดถอนสมาชิกรัฐสภา ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาของ ส.ว. หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ร่างดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ โดยยื่นรายชื่อผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ เกียรติ์สุรนนท์ ประธานรัฐสภา,คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขที่มา ส.ว. นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.พรรคเพื่อไทย และพวก ในฐานะผู้เสนอร่างฯ นายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 
ขณะเดียวกัน นายคารม พลพรกลาง ทนาย กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ยื่นหนังสือคัดค้านอำนาจของ ป.ป.ช. เพราะเห็นว่า ไม่มีอำนาจตรวจสอบ ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของรัฐสภา


กลับขึ้นด้านบน