กลุ่มสมัชชาคนจนฯยื่นคัดค้านเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ จ.อุบลราชธานี

กลุ่มสมัชชาคนจนฯยื่นคัดค้านเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ จ.อุบลราชธานี

กลุ่มสมัชชาคนจนฯยื่นคัดค้านเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ จ.อุบลราชธานี

รูปข่าว : กลุ่มสมัชชาคนจนฯยื่นคัดค้านเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ จ.อุบลราชธานี

กลุ่มสมัชชาคนจนฯยื่นคัดค้านเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ จ.อุบลราชธานี เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนการบริหารจัดการน้ำที่ จ.อุบลราชธานี กลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูลได้ยื่นหนังสือคัดค้าน เพราะเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเพิ่มปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก ทั้งที่ปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไข

ชาวบ้านกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี กว่า 30 คน นำโดยนางสมปอง เวียงจันทร์ เข้ายื่นหนังสือต่อนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อคัดค้านการจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการเพื่อออกแบบ และก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้งบประมาณ 350,000 ล้านบาท ที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้น

ชาวบ้านอ้างว่าไม่มีรายละเอียดของโครงการ และขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง พร้อมกับเชื่อว่าหากมีโครงการใหม่เข้ามา จะสร้างปัญหาเพิ่มในพื้นที่ ทั้งที่ปัญหาเดิมในการบริหารจัดการน้ำ ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ขณะที่ในเวทีรับฟังความเห็นส่วนใหญ่เป็นการเสนอปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก จากกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า 200 คน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่ทางจังหวัด จะส่งให้กรมชลประทานออกแบบโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา ก่อนจะเสนอโครงการให้กับ กบอ.

ท่ามกลางกำลังตำรวจที่มาคอยดูแลความสงบเรียบร้อย และคอยสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูล เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยอ้างว่าพื้นที่มีจำนวนจำกัด และสามารถเข้ารับฟังได้เฉพาะตัวแทนเท่านั้น และหลังจากทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ก็ได้สลายการชุมนุม


กลับขึ้นด้านบน