ชาวราชบุรีศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ

ชาวราชบุรีศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ

ชาวราชบุรีศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ

รูปข่าว : ชาวราชบุรีศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ

ชาวราชบุรีศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ เครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่กลอง จ.ราชบุรี ให้ข้อมูลโครงการบริการจัดการน้ำของรัฐบาล กับชาวอ.บ้านโป่ง ก่อนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่กลอง นำข้อมูลโครงการคลองระบายน้ำหลาก โมเดล เอ 5 ฟลัดเวย์ ทำความเข้าใจกับชาวชุมชนค่ายหลวง เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ถึงผลกระทบในการก่อสร้างของโครงการนี้ ที่เริ่มตั้งแต่อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ถึงเขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะผ่าน 3 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงครามลงสู่อ่าวไทย ก่อนที่จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในวันที 27 พฤศจิกายน ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นางอัจฉรา รัตนกสิณ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่กลอง บอกว่า การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อต้องการให้ทบทวน และศึกษาผลกระทบโดยละเอียด ก่อนจะดำเนินการโครงการ เนื่องจากชาวราชบุรีจำนวนมากกังวลใจว่า หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น จะทำให้พิพิธภัณฑ์มอญวัดม่วง พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน และแหล่งโบราณสถานของชาวมอญ ที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองได้รับผลกระทบ


กลับขึ้นด้านบน