พท.นัดประชุม เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พท.นัดประชุม เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พท.นัดประชุม เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รูปข่าว : พท.นัดประชุม เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พท.นัดประชุม เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้าน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยขออย่าประท้วงขัดขวาง และขอให้ประธานควบคุมการประชุม ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเป็นกลาง ด้านพรรคเพื่อไทยเรียกประชุมพรรคในวันนี้ (25 พ.ย.) พร้อมให้ ส.ส.งดลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิด

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า วันนี้จะเรียกประชุมพรรค เพื่อหารือเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. โดยจะให้ ส.ส.งดภารกิจลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือน เพื่อติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิด รวมถึงจะหารือเรื่องสถานการณ์การชุมนุม ซึ่งเบื้องต้นรัฐบาลยืนยันว่า จะไม่ยุบสภา ลาออก และไม่ยอมรับอำนาจนอกระบบ นอกจากนี้ วันนี้จะเคลื่อนไหวจะไปยื่นหนังสือให้ ป.ป.ช.ไต่สวนคดีถอดถอน 312 ส.ส.และส.ว.ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากแรงกดดันทางการเมือง

ด้านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ฝ่ายค้านจะอภิปราย 3 วัน คือวันที่ 26-28 พฤศจิกายน เพราะเห็นว่าเวลาเพียง 2 วัน ไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ส่วนรัฐบาลจะไปลงมติวันใดเป็นหน้าที่ของรัฐสภาและรัฐบาล หรืออาจจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาล

ส่วนแนวทางในการอภิปราย 3 ประการ คือ 1.จะทำตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. อภิปรายด้วยข้อมูลพยานหลักฐาน ที่จะชี้ให้ประชาชนและสภาฯเห็นว่า นายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ พยายามดำเนินการผิดกฎหมายอย่างไร และ 3.จะอภิปรายอย่างตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการติดตามการอภิปราย

นอกจากนี้ ยังต้องการให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงด้วยตัวเอง ไม่ควรมอบหมายให้รัฐมนตรีคนอื่นมาชี้แจงแทน เพราะสิ่งที่จะอภิปรายเกี่ยวข้องโดยตรงกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี


กลับขึ้นด้านบน