รักษาความปลอดภัย การประชุมวุฒิสภา เป็นไปอย่างเข้มงวด

รักษาความปลอดภัย การประชุมวุฒิสภา เป็นไปอย่างเข้มงวด

รักษาความปลอดภัย การประชุมวุฒิสภา เป็นไปอย่างเข้มงวด

รูปข่าว : รักษาความปลอดภัย การประชุมวุฒิสภา เป็นไปอย่างเข้มงวด

รักษาความปลอดภัย การประชุมวุฒิสภา เป็นไปอย่างเข้มงวด การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้เดิมมีการประชุม 2 วัน คือวันนี้ และวันอังคาร แต่เนื่องด้วยในวันพรุ่งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี การประชุมวุฒิสภาจึงเหลือเพียง 1 วัน ส่วนการรักษาความปลอดภัยโดยรอบรัฐสภาเป็นไปอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นพื้นที่ในการประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

วาระการประชุมวุฒิสภาในวันนี้จะเริ่มประชุมในเวลา 9.30 น. โดยมีเรื่องด่วนที่สมาชิกวุฒิสภา คือวาระการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้จะมีการเสนอรายงานจากกรรมาธิการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการ กกต.มาแล้ว และเลือกผู้ทรงคุณวุฒิวุฒิสภา เป็นข้าราชการรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง นอกจากนี้ มีวาระการรับทราบรายงานจากเรื่องกรรมาธิการต่างๆ พิจารณาแล้วเสร็จ โดยการประชุมวันนี้ไม่มีการเปิดให้หารือ

ด้านการรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณรัฐสภา ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตการประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย จุดละ 3 กองร้อย ตั้งแต่แยกขัตติยานี แยกการเรือน การตรวจการเข้าออกยังคงเข้มงวด

สำหรับผู้ที่มาเข้ามาทำงานยังบริเวณรัฐสภาสามารถแสดงบัตร เพื่อยืนยันก็สามารถเข้ามายังพื้นที่ได้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกภาพรถที่เข้าออก บริเวณแยกขัตติยานี การจราจรติดขัดเนื่องจากมีรถโดยสาร และรถยนต์ส่วนบุคคลใช้เส้นทางนี้ที่มุ่งหน้าไปยังถนนขาว เพื่อต่อไปยังสะพานกรุงธน หลังมีถนนหลายเส้นปิดการจราจร ส่วนแยกการเรือน การจราจรในช่วงเช้าที่ผ่านมารถยังไม่เยอะมาก ซึ่งเป็นแยกที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานศึกษา
 


กลับขึ้นด้านบน