ประชาชนหลายจังหวัดติดตามสถานการณ์การเมืองใกล้ชิด

ประชาชนหลายจังหวัดติดตามสถานการณ์การเมืองใกล้ชิด

ประชาชนหลายจังหวัดติดตามสถานการณ์การเมืองใกล้ชิด

รูปข่าว : ประชาชนหลายจังหวัดติดตามสถานการณ์การเมืองใกล้ชิด

ประชาชนหลายจังหวัดติดตามสถานการณ์การเมืองใกล้ชิด ประชาชนในต่างจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิด รวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้ พร้อมแสดงความกังวลการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ อาจมีความรุนแรงเกิดขึ้นได้

ประชาชนในต่างจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง โดยเฉพาะที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.เชียงใหม่ มีประชาชนบางส่วนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย พร้อมแสดงความกังวลที่อาจเกิดความรุนแรงจากการชุมนุม

เช่นเดียวกับประชาชนใน จ.อุบลราชธานี วิพากษ์วิจารณ์ถึงการชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้ได้มีประชาชนออกมาร่วมชุมนุมจำนวนมาก พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงการทำงานของรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ปัญหาค่าครองชีพ และสินค้าแพงตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ ขณะเดียวกัน ยังเรียกร้องรัฐบาลอย่าใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม

ส่วนที่ จ.สตูล บรรดาคอการเมืองยอมรับว่ารู้สึกเบื่อหน่ายต่อบรรยากาศทางการเมืองในวันนี้ และจะไม่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เช่นเดียวกับประชาชนใน จ.สงขลา มองว่าปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เกิดมาจากนักการเมืองเล่นการเมืองมากไป ถึงแม้จะจบการอภิปรายครั้งนี้ บ้านเมืองก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
 


กลับขึ้นด้านบน